Now showing items 1-1 of 1

  • Zhodnocení hospodaření vybraného dobrovolného svazku obcí 

    Vašíčková, Dominika
    Tématem bakalářské práce je hospodaření dobrovolného svazku obcí Valašsko Horní - Vsacko. Cílem této bakalářské práce je zhodnocení hospodaření tohoto dobrovolného svazku obcí. Práce je rozdělena na tři části, teoretickou, ...