Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza fluktuace zaměstnanců 

    Vaníčková, Michaela
    Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení míry fluktuace ve společnosti České dráhy, a. s. Dále také na spokojenost zaměstnanců, která je zjišťována pomocí dotazníkového šetření. První část práce je zaměřena obecně na pojem ...