Now showing items 1-1 of 1

  • Zhodnocení hospodaření obce Moravany 

    Kroupová, Tereza
    Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení hospodaření obce Moravany v letech 2012-2015. Nejdříve se věnuje teoretickým poznatkům z oblasti veřejné správy, a to zejména územním samostatným celkům. Nadále se zabývá rozborem ...