• Marketingový mix podniku vinotéka Staré hory 

  Tarčáková, Denisa
  Tato bakalářská práce je zaměřena na marketing a to především na marketingový mix konkrétního podniku. Teoretická část je věnována definici základních pojmů marketingu – marketingového mixu, jeho nástrojů a analýz potřebných ...
 • Marketingový Mix pro Kofi-Kofi servis s.r.o. 

  Sobotka, Michal
  Obsahem bakalářské práce je návrh marketingového mixu pro firmu Kofi-Kofi servis s.r.o. Práce je rozdělená do 4 částí. První část se zaobírá vymezením problémů a cílů. Druhá část práce popisuje teoretická východiska, ze ...
 • Návrh marketingového plánu pro vybraný podnik 

  Spurný, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a vytvoření nového marketingového mixu společnosti D.A.S. RECHTSSCHUTZ AG, pobočka pro ČR podnikající v oblasti pojišťovnictví. V mojí práci se chci zaměřit na využití marketingových ...
 • Návrh marketingového plánu pro vybraný podnik 

  Spurný, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu současného stavu společnosti a návrh marketingového mixu společnosti D.A.S. RECHTSSCHUTZ AG, pobočka pro ČR podnikající v oblasti pojišťovnictví. V mojí práci se chci zaměřit na ...