Now showing items 1-1 of 1

  • Tvorba manažerských reportů 

    Žigárdy, Jakub
    Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu manažerských reportů. V první části práce jsou popsána teoretická východiska, vznik, tvorba a využití reportů. Dále pojednává o současném stavu společnosti a o jeho nedostatcích. Cílem ...