Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení nákladů v podniku 

    Trčálková, Eliška
    Bakalářská práce se zaměřuje na manažerské řízení nákladů a rozpočtů v podniku DUOSTAV KB, s. r. o. Na základě provedeného rozboru současného stavu je cílem navrhnout jakým způsobem má společnost minimalizovat náklady.