Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Marcinčák, Petr
    Předmětem této bakalářské práce „Zhodnocení finanční situace firmy a návrhy na její zlepšení“ je analýza ekonomických ukazatelů konkrétní společnosti, zhodnocení těchto ukazatelů a následný návrh na zlepšení její finanční situace.