Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh marketingových aktivit pro zvýšení povědomí o podniku 

    Potsch, Richard
    Bakalářská práce se zaměřuje na návrh marketingových aktivit vedoucích ke zvýšení povědomí o firmě FlixBus GmbH v České republice. V této práci je provedena analýza současné pozice podniku v ČR vzhledem k situaci v oblasti ...