Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza ekonomických dat obce Kobylnice s využitím statistických metod 

  Ulbrich, Michael
  Předmětem této bakalářské práce je analýza hospodaření obce Kobylnice. V úvodní teoretické části jsou popsány základní teoretické informace o obcích a o hospodaření obcí a základní poznatky o finanční analýze a statistických ...
 • Návrh na zlepšení hospodářské situace obce Nové Sedlice 

  Vavrečková, Zuzana
  Bakalářská práce je zpracována na téma Účetnictví měst a obcí. Konkrétně je zaměřena na zlepšení hospodaření obce Nové Sedlice. Cílem této bakalářské práce je přiblížení základních pojmů a vztahů, které se týkají rozpočtové ...
 • Vývoj programu na finanční analýzu firmy ve VBA 

  Klepárník, Roman
  Tématem této bakalářské práce je využití programovacího jazyku VBA při tvorbě pomocných aplikací pro obce. V této práci je popsána tvorba softwaru pro automatický výpočet finanční analýzy obce na základě výstupů z jejího ...