Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský plán: založení baru ve Velké Británii 

    Sławińská, Anna
    Bakalářská práce se zabývá tvorbou podnikatelského plánu ve formě baru se sídlem ve Velké Británii. Podnik je zaměřen na import surovin a nápojů z České republiky. V teoretické části je charakterizován podnikatelský plán, ...