Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh a hodnocení způsobilosti procesu ve firmě 

    Červinka, Petr
    Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraného technologického procesu v podniku s cílem vyhodnocení způsobilost tohoto procesu a jeho ekonomického zhodnocení. V teoretické části práce jsou popsány teoretické poznatky z ...