Now showing items 1-2 of 2

  • Studie nákupní funkce ve výrobní společnosti 

    Fikar, Jakub
    Bakalářská práce povede ke zlepšení dodavatelsko-odběratelských vztahů ve výrobním podniku IMI Precision Engineering, kde se zaměří především na spolehlivost jednotlivých dodavatelů. Za pomocí vybraných veličin analyzuje ...
  • Studie řízení zásob pro plynulost procesu nákupu 

    Fuňková, Markéta
    Tato bakalářská práce se zabývá řízením zásob a plynulostí procesu nákupu ve společnosti ProPS, s. r. o. s cílem jeho zdokonalení. Zaměřuje se na skupinu vybraných materiálových prvků. V práci jsou zpracovaná teoretická ...