Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti 

    Brabec, Lukáš
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou posílení konkurenceschopnosti obchodního centra Futurum Brno použitím vybraných marketingových nástrojů. Celý koncept bakalářské práce cílí především na koncového zákazníka, ...