Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský plán společnosti na zpracování odpadu 

    Koubek, Ondřej
    Bakalářská práce se zabývá sestavením podnikatelského záměru k založení nové firmy na likvidaci odpadu. Obsahuje teoretická východiska nutná k sestavení podnikatelského záměru, z nichž se následně vychází v analytické ...