Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh změn konceptu motivačního systému v podniku 

  Zikmund, Jakub
  Hlavním cílem závěrečné práce je návrh motivačního systému pro firmu Sportlines s. r. o. a zvýšit jeho vliv na efektivitu práce. Hlavní cílem této práce je analýza a zlepšení stávající situace při motivačním řízení podniku. ...
 • Návrh změn konceptu personálního řízení v podniku 

  Nečasová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou personálního řízení v konkrétní firmě. Hlavním cílem této práce je návrh změny v nejkritičtější oblasti personálního řízení této společnosti TEMO – TELEKOMUNIKACE, a.s. Práce je ...
 • Studie průběhu zakázky výrobním podnikem 

  Březinová, Tereza
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku průběhu zakázky ve vybraném výrobním podniku. Definuje úzká místa ve výrobním procesu lakovny a na základě zjištěných poznatků, uvedených v analytické části, jsou navržena ...
 • Víceúčelová aplikace založená na lokaci mobilních zařízení 

  Szkuta, David
  Cílem bakalářské práce je navržení mobilní a webové aplikace pro lokalizování osob pomocí mobilních zařízení. Teoretická část práce se zaměřuje na analýzu prostředí mobilních operačních systémů a současně dostupných ...