Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh změn konceptu motivačního systému v podniku 

    Zikmund, Jakub
    Hlavním cílem závěrečné práce je návrh motivačního systému pro firmu Sportlines s. r. o. a zvýšit jeho vliv na efektivitu práce. Hlavní cílem této práce je analýza a zlepšení stávající situace při motivačním řízení podniku. ...
  • Návrh změn konceptu personálního řízení v podniku 

    Nečasová, Jana
    Bakalářská práce se zabývá problematikou personálního řízení v konkrétní firmě. Hlavním cílem této práce je návrh změny v nejkritičtější oblasti personálního řízení této společnosti TEMO – TELEKOMUNIKACE, a.s. Práce je ...