Now showing items 1-1 of 1

  • Mezinárodní zdanění příjmů plynoucích z Rakouska 

    Slámová, Klára
    Bakalářská práce se zabývá daňovou povinností rezidenta České republiky, kterému plynou příjmy jak ze zdrojů na našem území, tak i z Rakouska. Práce analyzuje Smlouvu o zamezení dvojího zdanění s Rakouskem s cílem navrhnout ...