Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace SQL databáze pro výrobní společnost 

    Janča, Lukáš
    Tato bakalářská práce pojednává o problematice úprav databáze pro výrobní společnost, jejíž stávající databáze je v nevyhovujícím stavu. Práce je rozdělena na 3 části. První část se zabývá teoretickým pozadím problému. Ve ...