Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

    Ondroušek, David
    Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace za posledních pět let. V práci jsou využity vybrané metody finanční analýzy. Výsledky budou interpretovány a porovnávány s oborovými ...
  • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

    Osička, Jakub
    Bakalářská práce se zaobírá výběrem vhodné formy podnikání pro konkrétní společnost na základě výše zdanění příjmů. Pro porovnání jsou vybrány tři formy obchodních korporací a varianta podnikání fyzické osoby. Představen ...