Now showing items 1-5 of 5

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Němečková, Alena
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu finančního zdraví vybraného podniku v letech 2006 – 2014, za pomoci ukazatelů finanční analýzy. Na základě provedené analýzy jsou navrţeny moţné změny k zlepšení stávající situace ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

  Smejkal, Eduard
  Cílem této bakalářské práce je doporučit opatření pro zlepšení stávající finanční situace pomocí celkové finanční analýzy společnosti Stavebniny Libor Smejkal, která se zabývá prodejem a nákupem stavebního materiálu. Dále ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů firmy pomocí statistických metod 

  Polák, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce je posouzení finanční situace společnosti pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy a následným vyrovnaní dat pomocí statistických metod. Práce je rozdělena na část teoretickou, která je zaměřena ...
 • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

  Hřiba, Štěpán
  Tato bakalářská práce je zaměřená na uplatnění statistických metod při zpracování dat. Je rozdělená na dvě části – teoretická a praktická část. V teoretické části práce je popsaná regresní analýza, časové řady a problematika ...
 • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

  Hřiba, Štěpán
  Tato bakalářská práce je zaměřená na uplatnění statistických metod při zpracování dat. Je rozdělená na dvě části – teoretická a praktická část. V teoretické části práce je popsaná regresní analýza, časové řady a problematika ...