Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Němec, Filip
  Cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace vybraného podniku za pomoci metod finanční analýzy a návrh opatření, která povedou ke zlepšení finančního zdraví společnosti. Práce se dělí na tři základní části - ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Polanská, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá posouzením finanční situace vybraného podniku. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část přibližuje základní pojmy a metody finanční analýzy. Druhá část je zaměřena na zhodnocení finanční ...
 • Vývoj programu na finanční analýzu firmy ve VBA 

  Klepárník, Roman
  Tématem této bakalářské práce je využití programovacího jazyku VBA při tvorbě pomocných aplikací pro obce. V této práci je popsána tvorba softwaru pro automatický výpočet finanční analýzy obce na základě výstupů z jejího ...