Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh počítačové sítě pre Veterinárny ústav Zvolen 

    Pinčák, Michal
    Cieľom práce je vytvorenie návrhu počítačovej siete pre Veterinárny ústav Zvolen. Obsahom bakalárskej práce je analýza súčasného stavu, ktorý bol vyhodnotený ako nevyhovujúci. Výsledkom je návrh riešenia, ktoré spĺňa ...