Kolekce v této sbírce

Poslední příspěvky

 • Překladač jazyka Prolog pro .NET 

  Haljuk, Petr
  Náplní této diplomové práce je implementace interpretu logického programovacího jazyka Prolog. Práce shrnuje různé přístupy vyhodnocování programů v tomto jazyce, nejvíceprostoru je věnováno popisu Warrenova abstraktního ...
 • Automatizace spolupracujících modulů pro online podnikání 

  Vaďura, Pavel
  Tato práce pojednává o návrhu a implementaci API rozhraní pro aplikace společnosti IT STUDIO s.r.o. a následně návrhu a realizaci e-commerce kalendáře využívajícího API. V práci je popsán systém World Wide Web a jeho ...
 • Detekce těžení kryptoměn pomocí analýzy dat o IP tocích 

  Šabík, Erik
  Táto diplomová práca popisuje obecné informácie o kryptomenách, aké princípy sa využívajú pri tvorbe nových mincí a prečo môže byť ich ťaženie nežiadúce. Ďalej pojednáva o tom, čo je to IP tok a ako funguje monitorovanie ...
 • Evoluční resyntéza kombinačních obvodů 

  Kocnová, Jitka
  Diplomová práce se zabývá resyntézou kombinačních obvodů pomocí evolučních principů. První část se zabývá logickou syntézou a jejími problémy, evoluční syntézou a výhodami evolučního přístupu, a taktéž jsou zmíněny některé ...
 • Výpočet mapy disparity ze stereo obrazu 

  Tábi, Roman
  Diplomová práca sa zameriava na výpočet mapy disparity s použitím konvolučnej neurónovej siete. Preberá problematiku použitia konvolučných neurónových sietí pre porovnanie obrazov a výpočet disparity zo stereo obrazu ako ...
 • Vyhledávání enzymů v metagenomických datech 

  Smatana, Stanislav
  Hlavným cieľom tejto práce bolo navrhnúť a implementovať systém, ktorý by bol na zák- lade vstupnej sekvencie enzýmu schopný vyhľadať v metagenomickej vzorke nové enzýmy s rovnakou funkciou. Aby bolo možné garantovať, že ...
 • Paralelní trénování hlubokých neuronových sítí 

  Šlampa, Ondřej
  Cílem této práce je navrhnou způsob jak zhodnotit výhodnost použití paralelního trénování neuronových sítí. V této práci jsem provedl analýzu paralelního trénování se zaměřením na délku trénování. Vycházím ze sekvenční ...
 • Vytváření umělých dat pro testování webových aplikací 

  Bruckner, Tomáš
  Tato práce se zabývá vytvářením umělých dat pro aplikace, které využívají REST rozhraní ke komunikaci mezi klientskou a serverovou částí. Z různých implementací REST rozhraní je práce zaměřena pouze na standard OData. ...
 • Systém pro analýzu a vyhodnocení jízd autoškoly 

  Šoulák, Martin
  Předmětem diplomové práce je návrh a realizace systému pro ukládání geografických dat v reálném čase získaných během cvičných jízd autoškoly a následné vyhodnocení jejich průběhu. Řešení této práce je přímým rozšířením ...
 • Systém pro organizaci běžeckých závodů 

  Kalus, Jiří
  Práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací systému pro organizaci běžeckých závodů s podporou registrace a možností více traťových stanovišť v průběhu závodu. Systém je komponován ze dvou webových aplikací a klientské ...
 • Hodnocení uchazečů o zaměstnání použitím neurověd 

  Bank, Tomáš
  Tato práce se zabývá možností vyhodnocení kognitivních a emocionálních vlastností člověka ve vztahu k pracovním pozicím/oborům. Podstatou je vytvoření sady testů, které bude možné použít u přijímacího řízení při rozhodování ...
 • Virtualizace vstupních a výstupních operací v počítačových sítích 

  Remeš, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou virtualizace počítačových systémů a zejména síťových karet ve vysokorychlostních sítích, a řeší implementaci podpory virtualizační technologie SR-IOV pro síťové karty COMBO. V práci jsou ...
 • Rekonstrukce 3D informací o automobilech z průjezdů před dohledovou kamerou 

  Dobeš, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá 3D rekonstrukcí vozidel projíždějících před dohledovou kamerou. V práci je nejprve představena kalibrace dohledové kamery a souvislost automatické kalibrace s 3D informacemi o sledované ...
 • Dolování z dat v jazyce Python 

  Šenovský, Jakub
  Cílem této práce bylo seznámení se s jednotlivými fázemi získávání znalostí z dat, s podporou programovacích jazyků Python a R v oblasti dolování dat a demonstrace jejich použití na dvou případových studiích. Následným ...
 • Klasifikace vozidel s použitím radaru 

  Raszka, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá tématem využití radarového signálu ke klasifikaci silničního provozu. Součástí práce je použití radarových modulů s kontinuální vlnou využívajících Dopplerův jev. Radarový signál je následně ...
 • Reengineering skladového systému prodejce sportovního vybavení 

  Sváček, Radim
  Cílem této diplomové práce je analyzovat procesy skladového hospodářství firmy, optimalizovat je a vytvořit backend skladového informačního systému. Aplikace slouží k zajištění příjmu, expedici a evidenci skladových zásob. ...
 • Abstrakce dynamických datových struktur s využitím šablon 

  Malík, Viktor
  Cieľom tejto práce je návrh analýzy tvaru haldy vhodnej pre potreby analyzátora 2LS. 2LS je nástroj pre analýzu C programov založený na automatickom odvodzovaní invariantov s použitím SMT solvera. Navrhované riešenie ...
 • Testování Open vSwitch a DPDK 

  Šabart, Otto
  Práce popisuje virtuální přepínač Open vSwitch a jeho architekturu. Zabývá se jeho akcelerací - především pomocí knihovny Data Plane Development Kit (DPDK). Popisuje architekturu této knihovny, rozebírá její jednotlivé ...
 • Počítačové vidění jako webová služba 

  Jež, Adam
  Cílem této diplomové práce je vytvořit webovou službu pro sdílení a snadný přístup kalgoritmům počítačového vidění. V současné době existuje velké množství algoritmů apro jejich autory je přínosné tyto algoritmy jednoduše ...
 • Detekce pohyblivých objektů v prostředí mobilního robota 

  Dorotovič, Viktor
  Táto práca rieši problém detekcie pohybujúcich sa objektov v okolí robota. Prostredie je reprezentované dvojrozmernou okupačnou mriežkou, ktorá obsahuje aktuálne viditeľné prostredie, bez filtrovania v čase. Ako samotný ...

Zobrazit další