Kolekce v této sbírce

Poslední příspěvky

 • Gramatická evoluce v optimalizaci software 

  Pečínka, Zdeněk
  Tato diplomová práce nabízí stručný úvod do evolučního počítání. Popisuje a porovnává genetické programování a gramatickou evoluci a jejich možné využití v problematice automatické opravy software. Podrobně studuje možnosti ...
 • Webový prohlížeč audio/video záznamů přednášek: převod prohlížeče na MySQL databázi 

  Janovič, Jakub
  Tato práce se zabývá webovým prohlížečem, jehož cílem je zjednodušit získávání znalostí s využitím multimédií. Je tu představený již existující prohlížeč přednášek vytvořený jako diplomový projekt v rámci FIT VUT Brno. ...
 • Modul pro dolování v časových řadách systému pro dolování z dat 

  Klement, Ondřej
  Předmětem této diplomové práce je rozšíření funkcionality existujícího systému pro dolování z dat. Systém bude rozšířen o modul pro dolování dat z časových řad. Práce se skládá z obecného úvodu do problematiky dolování z ...
 • Pokročilé úpravy obrazu pro aplikace rozpoznávání 2D obličeje 

  Marešová, Marcela
  Práce se zabývá úpravou obrazu pro technologie 2D obličejů. Popisuje metody zpracování obrazu, které jsou použity v dále navržených metodách. Tyto metody eliminují nehomogenní osvětlení a stíny v obličeji. Dále navrhuje ...
 • Systém řízení vytápění objektu komunikující přes Zigbee 

  Mičulka, Lukáš
  Zaměřením této práce je návrh a realizace systému řízení vytápění modelového domu. Z hlediska návrhu je kladen důraz na jednoduchost, efektivnost a škálovatelnost systému. Implementovaný systém řízení zahrnuje centrální ...
 • Vizualizace objemových dat pomocí volume renderingu 

  Němeček, Pavel
  První část práce je zaměřena na teoretický rozbor metod zobrazování objemových dat. Analyzovány jsou jak metody zobrazující objemová data pomocí převedu na síť trojúhelníků, tak metody přímého zobrazení objemových dat. ...
 • Akcelerace algoritmů pro hledání palindromu a opakujících se struktur 

  Voženílek, Jan
  Veškerá genetická informace živých organismů je uložena v DNA. Zkoumání její struktury a funkce představuje důležitou oblast výzkumu moderní biologie. Jednou ze zajímavých struktur, vyskytujících se v sekvencích DNA, jsou ...
 • Víceuživatelská mapová aplikace pro kapesní zařízení 

  Poulíček, Zbyněk
  Práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro PDA umožňující navigaci pomocí internetových map, propojení a koordinaci libovolného množství účastníků, zobrazování, záznam a sdílení expertních znalostí. Cílovou ...
 • Platební systémy na Internetu 

  Nagy, Erik
  Úlohou tejto práce je oboznámenie sa s technológiami používanými pre realizáciu platobných systémov v prostredí internetu. Práca sa bližšie zameriava na systémy realizujúce platbu pomocou internetového bankovníctva, platbu ...
 • Hardwarová akcelerace šifrování síťového provozu 

  Novotňák, Jiří
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat vyskorychlostní šifrátor síťového provozus propustností 10Gb/s v jednom směru. Implementační platformou je FPGA Xilinx Virtex5vlx155t umístěné na kartě COMBOv2-LXT. Šifrování ...
 • Ochrana proti distribuovaným útokům hrubou silou 

  Richter, Jan
  Diplomový projekt se zabývá analýzou útoků hrubou silou zaměřených na prolomení autentizace běžných služeb (především ssh) na operačních systémech Linux a xBSD. Jsou zde zkoumány reálné útoky, současné nástroje, možnosti ...
 • Identifikace osob podle obličeje 

  Ťapuška, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá přehledem nejznámějších metod pro automatické rozpoznávání osob podle jejich tváře. Jsou v ní popsané jejich výhody i nevýhody. Tato práce je zaměřená zejména na holistické metody rozpoznávání ...
 • Centralizované vyhodnocování zátěže dopravního systému 

  Zukal, Marek
  V rámci provozu světelných křižovatek jsou sbírány statistické údaje o charakteristikách řízených dopravních proudů a parametrech aplikovaného řízení. Takto pořízená data mohou být užitečným zdrojem informací pro vylepšení ...
 • Srovnání použití bezdrátových sítí 802.11 a/b/g/n a E-band v praxi 

  Žiška, Jiří
  Tato práce se zabývá srovnáním současných technologií bezdrátových sítí v praxi. Opírá se o poznatky a zkušenosti získané při návrhu a realizaci bezdrátových sítí během čtyř let praxe. Krátce jsou popsány standardy a ...
 • Řetězec zpracování obrazu 

  Ptáček, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou implementace systému pro vytváření obecných obrazových operací s využitím řetězce zpracování obrazu. Text práce představuje koncept zpracování obrazu pomocí řetězců a ukazuje ...
 • Pokročilý robot na procházení webu 

  Činčera, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací pokročilého robota na procházení webu. Tento robot je uživatelsky konfigurovatelný a slouží k pohybu po webových stránkách dle specifikovaných parametrů. Umí získávat ...
 • Nativní podpora DEB balíčků pro Spacewalk 

  Ďurfina, Lukáš
  Systém Spacewalk je určený pre správu linuxových operačných systémov používajúcich balíčkový systém RPM. Cieľom práce je rozšírenie systému Spacewalk o podporu balíčkového systému DEB, ktorý je spojený s distribúciou ...
 • Úložiště Gentoo Portage jako souborový systém založený na relační databázi 

  Štulpa, Adam
  Práce ze zabývá implementací programu, který pomocí knihovny FUSE dokáže zpřístupnit data v relační databázi jako klasické úložiště Gentoo Portage. Čtenář je nejdříve seznámen se samotnou knihovnou FUSE. Po analýze struktury ...
 • Lokální vyhledávání pro Linux 

  Prívozník, Michal
  Tato práce se zabývá indexací, různými typy indexovacích struktur, jejich výhodami a nevýhodami. Poskytuje základ pro vytvoření vyhledávače s podporou morfologie, různých formátů souborů. Nastínila základní myšlenky, jejichž ...
 • Akcelerace genetického algoritmu s využitím OpenCL 

  Hrušovský, Marek
  Tato práce se zabývá problematikou urychlování genetických algoritmů a hned v úvodu nastiňuje možnosti využití genetických algoritmů v praxi. V první kapitole je detailně rozebrán princip fungování genetického algoritmu. ...

Zobrazit další