Kolekce v této sbírce

Poslední příspěvky

 • Ovládání robota s Ackermannovým podvozkem 

  Fryč, Martin
  Tato práce popisuje vytvoření robota v Robotickém operačním systému (ROS) s Ackermannovýmpodvozkem. Obsahuje princip Ackermannové geometrie řízení, rešerši řídícíchdesek a popis základní struktury ROS. Jako základ robota ...
 • Penetrační testování open-source software 

  Hrozek, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací integrovaného systému pro penetrační testování. První a druhá kapitola se zaměřují na na seznámení čtenáře s problematikou penetračního testování. Popisují základní techniky a ...
 • Vestavěný webový server založený na platformě Freescale 

  Šilon, Peter
  Vstavaný webový server (ďalej len VWS) je webový server bežiaci na systéme s obmedzenou výpočetnou kapacitou a pamäťou. Zabudovaním webového servera do vstavaného zariadenia so sieťovým rozhraním, získame nové možnosti ...
 • Pokročilé úpravy obrazu pro aplikace rozpoznávání 2D obličeje 

  Marešová, Marcela
  Práce se zabývá úpravou obrazu pro technologie 2D obličejů. Popisuje metody zpracování obrazu, které jsou použity v dále navržených metodách. Tyto metody eliminují nehomogenní osvětlení a stíny v obličeji. Dále navrhuje ...
 • Knihovna pro zpracování dokumentů RTF 

  Šušlík, Martin
  Cílem této práce je návrh knihovny určené pro zpracování dokumentů ve formátu RTF. Knihovna poskytuje třídy pro převod souborů z RTF do formátu XHTML. Implementce knihovny je provedena v programovácím jazyce JAVA a je ...
 • Ray-tracing s knihovnou IPP 

  Kukla, Michal
  Práce se zabývá návrhem a implementací ray-tracingu a path-tracingu s využitím knihovny IPP. Teoretická část diskutuje současné postupy při akceleraci zmínených algoritmů a možnost paralelizace. V další části práce je ...
 • Automatická tvorba 3D modelů v programu Blender 

  Jablonský, Viktor
  Tento text vznikl jako součást diplomové práce a popisuje proces vytváření automatického generátoru 3D objektů pro program Blender. Součástí je stručné seznámení s aplikací Blender, dále jsou v dokumentu prezentovány některé ...
 • Nový návrh a implementace RPM databáze 

  Zelený, Jan
  Systémy správy balíčků tvoří velmi efektivní a pohodlné řešení pro instalaci, údržbu a mazání software v počítači. Jejich základní koncept spočívá v uchovávání informací o instalovaném softwaru na jednom místě a jejich ...
 • Vektorové letecké mapy s "high a low trajektoriemi" 

  Latta, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá dynamickým vykreslováním vektorových leteckých map, především letových trajektorií a navigačních bodů do mapy. Mapy jsou integrovány do mobilních aplikací, které piloti používají během letu ...
 • Vysoce náročné aplikace na svazku karet Intel Xeon Phi 

  Kačurik, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá implementáciou a optimalizáciou vysoko náročných aplikácií na zväzku Intel Xeon Phi koprocesorov. Na dvoch prístupoch k riešeniu N-Body problému boli demonštrované možnosti behu programov na zväzku ...
 • Inkrementální načítání dokumentů v zobrazovacím stroji HTML 

  Hrabec, Pavel
  Cílem této práce je prozkoumat experimentální zobrazovací stroj CSSBox, prozkoumat možnosti jeho rozšíření o inkrementální načítání dokumentů a poté navrhnout potřebné úpravy. Nejprve je uveden přehled existujících možností, ...
 • Zobrazení volumetrických dat ve webovém prohlížeči 

  Fisla, Jakub
  Táto práca skúma možnosti zobrazovania akcelerovanej 3D grafiky v okne webového prehliadača. Konkrétne sa zaoberá zobrazením medicínskych volumetrických dát. Zameriava sa na využitie algoritmu ray casting, jeho kvalitu a ...
 • Syntaktický analyzátor stylových předpisů CSS 

  Sedlák, Radek
  Tato práce se zabývá aktualizací syntaktického analyzátoru pro projekt jStyleParser s využitím nástroje ANTLR 4. Projekt jStyleParser je analyzátor CSS napsaný v~jazyce Java, slouží ke zpracování stylových předpisů zapsaných ...
 • Vyhledávání homologních enzymů 

  Gajdoš, Pavel
  Tato práce se zabývá vyhledáváním homologních enzymů v proteinových databázích, jejímž cílem je navrhnout nástroj poskytující takové vyhledávání. Čtenář se seznámí se základní teorií týkající se proteinů, enzymů, homologie, ...
 • Regulované systémy automatů 

  Krčmář, Radim
  Tato práce zavádí a studuje dva nové typy automatů, spolupracující distribuované systémy zásobníkových automatů (CDPDAS) a paralelní komunikující systémy zásobníkových automatů (PCPDAS), které jsou inspirovany spolupracujícími ...
 • Datová integrace mezi databázovými systémy 

  Papež, Zdeněk
  Tato diplomová práce pojednává o datové integraci, která je využívána pro přenos dat mezi různými databázovými systémy a to v obou směrech - migrace a replikace dat. Seznamuje nás s technologiemi distribuovaných databází. ...
 • Návrh a realizace systému pro maskování výpadku dispečerského PC zálohováním dat získaných z váhy TAMRON 

  Štulír, Vojtěch
  Ve výrobním provozu jakéhokoliv výrobního závodu je nežádoucí, aby v důsledku výpadku části systému byla zastavena celá výroba. Proto se vyvíjí a používají různé bezpečnostní a zálohovací zařízení, maskující takové výpadky. ...
 • Evoluční řešení Rubikovy kostky 

  Kollner, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou řešení hlavolamu Rubikovy kostky. Popisuje hlavolam Rubikovy kostky s nejznámějšími metodami pro jeho složení. Hlavní náplní této práce je navrhnutí evoluční metody, která pro ...
 • Detekce pohybujících se objektů ve video sekvenci 

  Hochman, Zdeněk
  Práce se věnuje detekci pohybujících se objektů ve video sekvenci. Zabývá se hlavně problematikou detekce pohybu, určení místa pohybu, nalezení jednotlivých objektů a sledováním průchodu objektu scénou. Následně se zaměřuje ...
 • Reaktivní audit 

  Hlísta, Juraj
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací rozšíření auditu v Linuxu, kterým je reaktivní audit. Tento mechanizmus přináší novou funkcionalitu ve formě možnosti spouštění reakcí na určité události generované ...

Zobrazit další