Now showing items 1092-1111 of 2210

 • Nalezení a rozpoznání dominantních rysů obličeje 

  Švábek, Hynek
  Tato práce pojednává o stále více se rozvíjející oblasti biometrických systémů, kterou je rozpoznání obličejů. Dokument se zabývá možnostmi lokalizace tváře na obrazcích a jejich normalizací, která je nutná z důvodu vnějších ...
 • Nalezení slovních kořenů v češtině 

  Hellebrand, David
  Cílem této diplomové práce je vytvořit pro český jazyk lemmatizační algoritmus založený na gramatických pravidlech. Práce obsahuje popis problematiky lemmatizace a několika různých lemmatizačních algoritmů. Dále jsou popsány ...
 • Nanášení fotonů na hierarchii obrazových vzorků 

  Kiss, Marcel
  Táto práca sa zaoberá technikami globálneho osvetľovania scény. V teoretickej časti rozoberá rôzne techniky globálnej iluminácie, pričom je sústredená na osvetľovanie v reálnom čase pomocou rôznych optimalizačných metód. ...
 • Nativní aplikace pro mobilní zařízení 

  Beníčková, Zuzana
  Skúmaná diplomová práca sa zaoberá univerzálnou mobilnou klient-server aplikáciou Android a iOS zariadení riešenú v natívnom prostredí daných operačných systémov. Práca skúma prístupy riešenia problému v oboch prostrediach. ...
 • Nativní framework pro univerzální nabídkový systém pro platformu Android 

  Pyszko, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací frameworku pro operační systém Android. Tento framework je určen pro efektivní vývoj mobilních aplikací, jež jsou určeny k prezentaci produktů. Framework je navržen s ohledem ...
 • Nativní podpora DEB balíčků pro Spacewalk 

  Ďurfina, Lukáš
  Systém Spacewalk je určený pre správu linuxových operačných systémov používajúcich balíčkový systém RPM. Cieľom práce je rozšírenie systému Spacewalk o podporu balíčkového systému DEB, ktorý je spojený s distribúciou ...
 • Nativní XML rozhraní pro relační databázi 

  Piwko, Karel
  XML je dominatním jazykem pro výměnu dat. Vzhledem k velkém množství dostupných XML dokumentů a jejich vzájemnému přenosu, vzniká protřeba jejich ukládání a dotazování v nich. Jelikož většina firem stále používá systémy ...
 • Navigace mobilního robota 

  Goldmann, Tomáš
  Když se podíváme do oboru robotiky zjistíme, že existuje několik typů robotů. Někteří z nich využívají pro svou činnost lokální a globální navigace. Cílem této práce je zmapování možností lokální navigace a popis základních ...
 • Navigace pomocí hlubokých konvolučních sítí 

  Skácel, Dalibor
  V této práci se věnuji problematice navigace a autonomního řízení za použití konvolučních neuronových sítí. Představuji zde hlavní přístupy využívající zpracování senzorických vstupů uváděné v odborné literatuře a popisuji ...
 • Navigace pro piloty 

  Kryl, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vytvořením navigačního systému jako pomůcky pro piloty vrtulníků a ultralehkých letadel. Pro realizaci je stěžejní výběr požadovaných funkcí pro implementaci. Dále práce obsahuje ...
 • Navigace v městské hromadné dopravě 

  Turic, Matúš
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou cestovania v mestskej hromadnej doprave. V prvej časti autor informuje hlavne o podobných aplikáciách a teórií potrebnej k pochopeniu problematiky. V druhej časti autor popisuje ...
 • Navigační systémy v geografických průzkumných akcích 

  Pop, Pavel
  Cílem projektu je návrh a implementace navigačního systému pro geografické průzkumné akce. Systém musí být schopen pracovat globálně a řešit více typů navigačních úloh v návaznosti na dopravní prostředek, pomocí něhož je ...
 • Nástroj na testování síťových aplikací 

  Hornický, Pavol
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou testovania softvéru. Podrobnejšie popisuje rôzne druhy a spôsoby testovania, ako sú testovanie bielej skrinky, testovanie čiernej skrinky, jednotkové, integračné či regresné ...
 • Nástroj na vizualizaci plagiátů v různých programovacích jazycích 

  Bančák, Michal
  Práca sa zaoberá návrhom a implementáciou nástroja na detekciu plagiátov v programovacích jazykoch C, Python a PHP. Popisuje techniky, ktoré slúžia na zakrytie plagiátorstva. Cieľom práce je vytvoriť návrh nástroja na ...
 • Nástroj pro abstraktní regulární model checking 

  Chalk, Matěj
  Metody formální verifikace mohou poskytnout automatizované ověření korektnosti softwaru (stavěné na matematických základech), což je velmi důležité. Jednou z těchto metod je abstraktní regulární model checking, jenž používá ...
 • Nástroj pro analýzu bezpečnostních politik v SELinux 

  Mojžíš, Vít
  Tato práce se zabývá analýzou politik pro bezpečnostní moduly založené na mandatorním řízení přístupu (MAC), se zaměřením na SELinux. Vzhledem k omezeným schopnostem dostupných nástrojů byl navržen a implementován nový ...
 • Nástroj pro analýzu obsahu síťové komunikace 

  Mareš, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu a implementace nástroje pro analýzu obsahu síťové komunikace v rámci projektu SEC6NET na FIT VUT v Brně. Jsou zde popsány požadavky na takovýto nástroj a problémy, které tyto ...
 • Nástroj pro analýzu psaní uživatele na klávesnici 

  Moltaš, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou psaní uživatele na klávesnici v systému Windows. Je zde popsána technika hmatové metody sloužící pro rychlé psaní na klávesnici. Dále jsou v práci rozvedeny možnosti zachytávání ...
 • Nástroj pro analýzu uživatelských dat získaných z instalací AVG Admin Konzole 

  Heroutová, Tereza
  Tento dokument se zabývá návrhem a implementací nástroje, který umožňuje vyhodnocování a vizualizaci statistických dat sesbíraných od uživatelů aplikace AVG Admin Konzole. V dokumentu jsou popsána statistická data s jejich ...
 • Nástroj pro analýzu výkonu alokátorů paměti v operačním systému Linux 

  Müller, Petr
  Tato diplomová práce prezentuje nástroj, který umožňuje analýzu vlastností dynamických paměťových alokátorů se zaměřením na jejich výkon. Práce identifikuje důležité výkonnostní metriky paměťových alokátorů a také faktory ...