Now showing items 1452-1471 of 2210

 • Query-by-Example Keyword Spotting 

  Skácel, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá moderními přístupy detekce klíčových slov a detekce frází v řečových datech. V úvodní části je seznámení s problematikou a teoretický popis metod pro detekci. Následuje popis reprezentace ...
 • Radar Signal Processing for Radio Altimeter 

  Krasňanský, Milan
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou algoritmu pre spracovaniu signálu z radaru využívajúceho frekvenčne modulovanú kontinuálnu vlnu. Cieľom je implementácia algoritmu, ktorý by bol dostatočne rýchly ...
 • Radarový signálový procesor v FPGA 

  Přívara, Jan
  Práce se zabývá návrhem a realizací radarového procesoru v FPGA. Teoretická část se věnuje Dopplerově radaru, principům zpracování radarového signálu a cílové platformě Xilinx Zynq. Následně je popsán návrh radarového ...
 • Rastrová analýza pro GIS nástroj ArcGIS 

  Hupšil, Radim
  Práce se zabývá studiem geografického informačního systému ArcGIS. Zaměřuje se zejména na možnosti jeho rozšíření vlastními nadstavbami a způsob jejich programování. Dále jsou vysvětleny některé základní nástroje rastrové ...
 • Rational Unified Process jako metodika vývoje softwaru 

  Rytíř, Vladimír
  Cílem této práce je seznámit se s procesem vývoje softwaru dle vybraných metodik s hlavním zaměřením na metodiku Rational Unified Process od firmy IBM. Incepční a elaborační fáze této metody také aplikuji na praktickém  příkladě.
 • Ray-tracing s knihovnou IPP 

  Kukla, Michal
  Práce se zabývá návrhem a implementací ray-tracingu a path-tracingu s využitím knihovny IPP. Teoretická část diskutuje současné postupy při akceleraci zmínených algoritmů a možnost paralelizace. V další části práce je ...
 • Raytracing na GPU 

  Straňák, Marek
  Raytracing je základnou technikou pro vizualizaci trojrozměrných objektů. Cílem práce je demonstrovat možnost implementace sledovaní paprsků pomocí grafického akcelerátoru.  Popíšem základní algoritmus a jeho modifikovanou ...
 • Raytracing pro GPUEngine 

  Novák, David
  Hlavním cílem práce je optimalizace metody sledování paprsku, konkrétně pomocí akcelearčních datových struktur. Zaměřeno bude především na zamyšlení nad různými strategiemi stavby této struktury a jejího průchodu. V rámci ...
 • Raytracing virtuálních grafických scén 

  Rypák, Andrej
  Práce se věnuje problematice zobrazování a metodami sledování paprsků, zejména nejstarší metodě raytracing. Kromě přiblížení historie algoritmů z této rodiny, přináší detailní popis fyzikálního modelu, nástrojů a technik ...
 • Rámec pro dynamickou aktualizaci aplikací v jazyce Java 

  Genčúr, Martin
  Tato práce se zabývá dynamickou aktualizací aplikací v jazyce Java. Zkoumá dosavadní řešení implementovaná jak v jazyce Java tak v dalších jazycích. Následuje analýza úplné náhrady objektu za běhu aplikace v různých ...
 • Rámec pro extrakci informace z WWW 

  Brychta, Filip
  Prostředí webu se postupně vyvinulo v nejrozsáhlejší zdroj dokumentů v elektronické podobě, takže by bylo velice výhodné, informace v těchto dokumentech zpracovávat automaticky. To však není jednoduchý úkol, protože většina ...
 • Rámec pro rychlý vývoj GUI klientských aplikací post-relačních databází 

  Marek, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací rámce pro rychlý vývoj aplikací pracujících s multimediálními, prostorovými a časovými databázemi. Seznamuje čtenáře s použitými technologiemi a návrhem samotného rámce, který ...
 • Rámec pro tvorbu aplikací s podporou peer-to-peer spolupráce 

  Hrdina, Jan
  Práce se zabývá návrhem a implementací aplikačního rámce pro tvorbu kolaborativních webových editorů, které umožňují peer-to-peer spolupráci v realném čase. V práci jsou shrnuty existující přístupy pro replikaci dat, z ...
 • Re-identifikace vozidla pomocí rozpoznání jeho registrační značky 

  Špaňhel, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem algoritmů detekce a rozpoznání registrační značky vozidla, které by byly použitelné pro re-identifikaci vozidla v obraze, a vytvořením jednoduchého systému analýzy dopravy. Byly navrženy a ...
 • Reaktivní audit 

  Hlísta, Juraj
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací rozšíření auditu v Linuxu, kterým je reaktivní audit. Tento mechanizmus přináší novou funkcionalitu ve formě možnosti spouštění reakcí na určité události generované ...
 • Real-Time optimalizace operací v průmyslové výrobě 

  Křen, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá rozvrhováním výrobních operací v průmyslové výrobě. Tento problém je formálně popsán jako Resource-Constrained Project Scheduling Problem, jehož cílem je nalezení optimálního přiřazení množiny ...
 • Real-time počítačová hra s prvky UI 

  Halamíček, Jan
  Práce se zabývá problematikou umělé inteligence v real-time počítačových hrách. Projekt si klade za cíl vytvoření inteligentních počítačového protihráče v real-time prostředí multiagentních systémů.
 • Real-time vizualizace povětrnostních vlivů v terénu 

  Vlček, Adam
  Díky obrovskému výpočetnímu výkonu se virtuální realita stává stále pestřejší a dynamičtější. Tato práce si klade za cíl prozkoumat vybrané povětrnostní vlivy v terénu, možnosti jejich simulace a dynamického zobrazení v ...
 • Realistická krajina s vegetací 

  Zelený, Jan
  V dnešní době již grafický výkon počítačů stačí na mnohem více než jen strohé interiéry a může nabídnout velmi realistické zobrazení krajiny a vegetace na ní. Spolu s tím se objevují čím dál sofistikovanější metody pro ...
 • Realistická vizualizace alkoholických nápojů pomocí distribuovaného raytracingu 

  Fabík, Jiří
  Obsahem práce je seznámení se s technikou realistického vykreslování nazvanou sledování paprsku. Je uvedena její základní podoba, rozšíření a optimalizace. Tato technika vykresluje scénu tím způsobem, že skrz jednotlivé ...