Now showing items 1839-1858 of 2210

 • T-Mobile MDA II v Linuxu 

  Michl, Zbyněk
  Diplomová práce se zabývá mobilním digitálním asistentem T-Mobile MDA II v operačním systému Linux. První část práce je zaměřena na identifikaci zařízení a specifikaci parametrů MDA II. Druhá část popisuje výběr GNU ...
 • Tachometr založený na akcelerometru a GPS 

  Novotný, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem a implementací tachometru pro sportovce, který je schopen zobrazit aktuální rychlost a zaznamenávat překonanou trasu. Navrhované součásti systému jsou natolik malé, aby sportovce co nejméně zatěžovaly. ...
 • Technická podpora managementu změn 

  Vaněk, Michal
  Tato diplomová práce popisuje zlepšení nástroje technické podpory managementu změn v reálné společnosti poskytovatele IT služeb. Hlavním cílem je analýza a implementace nástroje prezentující možná zlepšení. Práce zahrnuje ...
 • Technika ALPS v kartézském genetickém programování 

  Stanovský, Peter
  Úvodem práce přináší stručný přehled problematiky softcomputingu a řešení NP-úplných problémů. Zejména se věnuje evolučním algoritmům a jejich základním typům. V další části je zpracována studie na kartézské genetické ...
 • Techniky "level of detail" v knihovně OpenSceneGraph 

  Hupka, Dušan
  Dnešní grafika se neobejde bez neustálé optimalizace technik a výpočtů. Je to způsobeno tím, že nároky na zobrazování scény jsou pořád vyšší. Jednou z technik, která napomáhá optimalizovat scénu jako takovou, je Level of ...
 • Techniky pro porovnávání biologických sekvencí 

  Sladký, Roman
  V práci se seznámíme se výstavbou a funkcí základních biologických jednotek DNA, RNA a proteinů. Data, která poskytují, se uchovávají v biologických databázích, které jsou celosvětově propojeny pro lepší komunikaci a ...
 • Techniky pro zarovnávání skupin biologických sekvencí 

  Hrazdil, Jiří
  Práce shrnuje způsoby reprezentace a formáty pro ukládání biologických sekvencí a popisuje databáze, ze kterých lze sekvence získat. V další části pojednává o metodách používaných pro zarovnání dvojice sekvencí. Následuje ...
 • Techniky reprezentace pro evoluční návrh celulárních automatů 

  Kovács, Martin
  Tato práce je zaměřena na experimentální testování různých reprezentací přechodové funkce celulárního automatu. V práci je prezentována výpočetní platforma celulárního automatu. Celulární automat má mnoho potenciálních ...
 • Techniky umělé inteligence pro detekci spamů 

  Vránsky, Radovan
  Tato diplomová práce se zabývá různými metodami detekce a rozpoznávání nevyžádaných e-mailových zpráv. V úvodu jsou tyto metody popsány. V další části je podrobně popsána Bayesova věta a metody detekce nevyžádané pošty s ...
 • Techniky umělé inteligence pro filtraci nevyžádané pošty 

  Matula, Tomáš
  Diplomová práce se zaměřuje na klasifikaci elektronické pošty. Popisuje základní způsoby filtrování nevyžádané pošty. Následně se zabývá bayesovskými klasifikátory spamu a umělými imunitními systémy. Popisuje existující ...
 • Techniky výpočtu stínů v reálném čase 

  Kudlač, Boris
  Cieľom tejto práce je vytvoriť súhrnný prehľad existujúcich techník počítačovej grafiky na výpočet tieňov v reálnom čase. Obsahuje teoretické základy jednotlivých techník, popis algoritmov, ako aj postup ich implementácie ...
 • Telemetrie pro formuli Dragon IV 

  Bezdíček, Jan
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a zkonstruovat kompletní telemetrické zařízení určené pro formuli Dragon IV soutěže Formula Student. Tato práce se nejprve zabývá teorií problematiky měření fyzikálních veličin v ...
 • Teleoperační rozhraní pro řízení robotického vozidla s využitím virtuální reality 

  Revický, Peter
  Cieľom tejto práce je navrhnúť užívateľské rozhranie vo virtuálnej realite pre teleoperáciu vozidlového robota, ktorý je vystrojený kamerami, laserovým diaľkomerom typu Velodyne a lokalizačným systémom. Užívateľské rozhranie ...
 • Teleprezenčně autonomní robot pro průzkum nepřístupných oblastí 

  Krkavec, Martin
  Předmětem této diplomové práce bylo seznámit se s robotem vyvíjeným na Ústavu inteligentních systémů FIT VUT v Brně. Cílem práce bylo navrhnout a poté implementovat takové hardwarové a softwarové zdokonalení robota, aby ...
 • Temporální rozšíření pro Java Data Objects 

  Horčička, Jakub
  Obsah této práce je rozdělen do pěti částí. Nejprve jsou přiblíženy principy, datové modely a některé dotazovací jazyky temporálních databází. Následuje kapitola popisující možnosti perzistence datových objektů v jazyce ...
 • Temporální rozšíření pro PostgreSQL 

  Jelínek, Radek
  Tato práce se zabývá temporálním rozšířením databázového systému PostgreSQL. Čtenář se tu seznámí se stručným úvodem do temporálních databází, databázovým systémem PostgreSQL, návrhem rozšíření pro PostgreSQL a konkrétní ...
 • Temporální XML databáze 

  Kunovský, Tomáš
  Primárním cílem práce je implementace temporální XML databáze v jazyce Java. Jsou zde popsány databáze ukládající XML dokumenty a temporální databáze s důrazem na jejich dotazovací jazyky a je zde rozebrána problematika ...
 • Test výkonnosti NAT64 

  Pokorný, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou přechodu mezi IP protokolem verze 4 a IP protokolem verze 6. Přechod je možné řešit více mechanismy a tato práce je zaměřená na přechodový mechanismus Stateful NAT64. Cílem práce je ...
 • Testování aplikací s využitím Linuxových kontejnerů 

  Marhefka, Matúš
  Táto diplomová práca sa zaoberá softwarovými kontajnermi (obzvlášť Docker kontajnermi) ako jednou variantou serverovej virtualizácie. Softwarové kontajnery namiesto virtualizácie hardwaru spočívajú na vrchole jedinej ...
 • Testování Open vSwitch a DPDK 

  Šabart, Otto
  Práce popisuje virtuální přepínač Open vSwitch a jeho architekturu. Zabývá se jeho akcelerací - především pomocí knihovny Data Plane Development Kit (DPDK). Popisuje architekturu této knihovny, rozebírá její jednotlivé ...