Now showing items 2089-2108 of 2210

 • WaldBoost na GPU 

  Polok, Lukáš
  Rozpoznání obrazu a strojové vidění obecně je spolu s rozmachem levné a výkonné výpočetní techniky rychle se rozvíjejícím odvětvím. Rozpoznání obrazu má mnoho různých aplikací v širokém spektru odvětví, od komunikace přes ...
 • Weather and Aeronautical Data on Map for Airplane EFB 

  Koukolíček, Ondřej
  Práce se zabývá webovými knihovnami pro práci s mapou a jejich možným využitím pro implementaci grafického uživatelského rozhraní nativní aplikace Weather Information Service (WIS) společnosti Honeywell. V práci jsou ...
 • Web rozhraní malé sluneční elektrárny 

  Škvařil, Radek
  Práce se zabývá problematikou využití solární energie ve fotovoltaických systémech, konkrétně produktovým portfoliem firmy Fronius. Práce je zaměřena na implementaci webového rozhraní pro modulární systém solárních ...
 • Web Server for Protein Interaction Searching 

  Halfar, Martin
  Tato práce se zabývá zbůsoby, jimiž je možné získávat data z bioinformatických databází obsahujících data týkajících se interakcí mezi proteiny. Od souvislostí okolo vzniku bioinformatiky sloučením informatiky a biologie ...
 • WebGL2 renderer ve WebAssembly 

  Režňák, Pavel
  Diplomová práce se zaměřuje na rychlé vykreslení 3D scény ve webovém prohlížeči s použitím moderních technologií, jako je WebGL a WebAssembly. V textu je popsán proces překladu aplikace psané v jazyce C++ do WebAssembly ...
 • Webová aplikace doporučovacího systému 

  Koníček, Igor
  Tato práce řeší tvorbu doporučovacího systému, který je využit v~reálné aplikaci serveru cbdb.cz. S~využitím přístupů kolaborativního filtrování a filtrování založeného na obsahu se podařilo vyvinout funkční doporučovací ...
 • Webová aplikace doporučovacího systému 

  Hlaváček, Pavel
  Práce se zabývá problematikou doporučovacích systémů a jejich využití ve webových aplikacích. Jsou zde shrnuty základní techniky data miningu a jednotlivé přístupy pro doporučování. Hlavní částí práce je návrh a implementace ...
 • Webová aplikace pro efektivní komunikaci mezi klientem a grafickým designérem 

  Kvapil, Jiří
  Cílem diplomové práce je vytvořit webovou aplikaci pro efektivní komunikaci mezi klientem a grafickým designérem. Aplikace byla otestována na dostatečném množství uživatelů a na základě tohoto testování byla upravena. Na ...
 • Webová aplikace pro fulltextové vyhledávání nad PDF dokumenty 

  Svoboda, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá principem fulltextového vyhledávače, návrhem a implementací webové aplikace pro správu a fulltextové vyhledávání nad PDF dokumenty. Obsahuje také přehled a porovnání s aktuálně dostupnými ...
 • Webová aplikace pro grafické zadávání a spouštění Spark úloh 

  Hmeľár, Jozef
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou spracovania Big data v distribuovanom systéme Apache Spark pomocou nástrojov, ktoré umožňujú vzdialené zadávanie a spúšťanie Spark úloh cez webové rozhranie. Autor v prvej časti ...
 • Webová aplikace pro hodnocení kvality obrazu a videa 

  Píč, Karel
  Tato práce dala za vznik webové aplikaci pro hodnocení kvality obrazů a videí, a to především těm s vysokým dynamickým rozsahem (HDR). K hodnocení se používají metriky, jejichž výsledky budou sloužit pro věděcké účely a ...
 • Webová aplikace pro návrh informačních dashboardů 

  Pastushenko, Olena
  Tato práce popisuje analýzu a návrh webové aplikace určené pro tvorbu informačních dashboardů. Nejdůležitějším úkolem je nejen vizualizovat data prostřednictvím grafů, ale také zvýšit použitelnost konečného produktu a ...
 • Webová aplikace pro pořizování nových záběrů historických fotografií 

  Sikora, Martin
  Cílem této diplomové práce je návrh a implementace webové aplikace zaměřené na správu refotografií. Analyzovat stávající řešení, vytvořit seznam požadovaných funcí a jednoduché grafické uživatelské rozhraní. Součástí je ...
 • Webová aplikace redakčního systému pro správu dokumentů 

  Pohner, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem pokročilé webové aplikace.  Účelem této aplikace je rozšířená správa docx dokumentů zahrnující import, editaci, uchovávání a tvorbu nových dokumentů. Vývoj zahrnuje analýzu a stanovení ...
 • Webová aplikace zprostředkovávající výsledky testování výkonu platformy JBoss 

  Vlasák, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem aplikace typu klient-server pro firmu Red Hat. Klientská aplikace se účastní procesu testování platformy JBoss a získává uživatelem definovaná výkonnostní data, která v průběhu testování ...
 • Webová brána pro přístup k měřicím zařízením 

  Zsíros, Anton
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému pro vzdálený přístup k zařízením přes počítačovou síť. Konkrétně jde o zařízení sériového portu a vstupu zvukového zařízení. Prvním krokem práce bylo udělat průzkum na ...
 • Webová služba pro podporu vedení diplomek 

  Spilka, David
  Tato práce se zabývá návrhem a vývojem nové verze webového systému pro podporu vedení diplomových prací. Systém je napsaný v programovacím jazyce PHP s využitím frameworku Nette. Cílem webové aplikace je usnadnit vedoucím ...
 • Webové MVC rámce na platformě Java 

  Hybášek, Michal
  Tato práce se zabývá architekturou Model-View-Controller. Vysvětluje princip, model, použití a výhody architektury. Dále představuje nejznámější webové rámce nad platformou Java, které této architektury využívají. Jsou to ...
 • Webové rozhraní pro multimediální demo 

  Šerý, Radek
  V dnešní době existuje velké množství multimediálních aplikací, které však nemusejí být běžně přístupné. Vznikají totiž v uzavřených komunitách, například vysokých školách jako diplomové projekty. Předmětem této práce je ...
 • Webové rozhraní pro zpracování obrazu 

  Beran, Milan
  Práce se zabývá návrhem a implementací systému, který slouží k jednoduššímu ovládání konzolových aplikací pro zpracování obrazu. Práce je postavena na třech oblastech informačních technologií: distribuovaných systémech, ...