Now showing items 2129-2148 of 2210

 • Zabezpečená komunikace pro zařízení typu smartphone 

  Bocko, Dávid
  Tato diplomová práce se zabýva návrhem způsobu zabezpečení komunikace pro mobilní zařízení typu smartphone. Rozebírá problematiku přenositelnosti aplikací mezi jednotlivými operačními systémy, rozdíly operačních systému a ...
 • Zabezpečení online aplikací typu klient-server 

  Čapek, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá způsoby zabezpečení aplikací typu klient-server na platformě Windows. V úvodních kapitolách práce je uvedena motivace, proč má smysl se touto problematikou zabývat. Dále jsou posány některé ...
 • Zabezpečení prostoru pomocí videokamery a OS Linux 

  Valeš, Jan
  Práce se zabývá implementací aplikace, která umožňuje zabezpečení prostoru pomocí web kamery a OS Linux. Hlavní součástí aplikace je proces běžící v pozadí, který komunikuje s kamerou přes V4L rozhraní. Pomocí dynamicky ...
 • Zabezpečený transportní protokol monitorovacích systémů 

  Halfar, Patrik
  Dokument se zabývá analýzou NetFlow protokolů a řešením jeho nedostatků. Prioritně je zaměřen na důvěrnost a spolehlivost přenosu s respektováním dodržení minimálních nároků na výpočetní zdroje. Diskutovaná řešení uvažují ...
 • Zachycení pohybu postavy ve 3D prostoru 

  Lupínek, Dalibor
  Tato práce se zabývá možnostmi získávání dat pro animaci postavy z videa a problémy s tím spojenými. Dále popisuje v praxi používané systémy Motion Capture a formáty pro ukládání dat animace, konkrétně formáty BVH a CSM. ...
 • Zadní část překladače podmnožiny jazyka C pro 8-bitový procesor 

  Horník, Jakub
  Překladač umožňuje programátorovi popisovat algoritmus ve vysokoúrovňovém programovacím jazyce s vyšší mírou abstrakce a strukturovaností, než poskytuje nízkoúrovňový strojový kód. Tato práce se týká návrhu zadní části ...
 • Zajištění kvality webových aplikací pomocí nástrojů automatického testování 

  Reš, Radim
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zajištění kvality webových aplikací pomocí nástrojů automatického testování. Cílem této práce je navrhnout a implementovat řešení pro automatické regresní testování mapové webové ...
 • Zamezení výpočetního přetížení počítačového systému v důsledku přerušení 

  Hajdík, Tomáš
  Diplomová práca sa zaoberá technikami zamedzenia výpočtového preťaženia počítačového systému v dôsledku nadmernej frekvencie prerušení. Cieľom je zdokumentovať vplyv prerušení na zvolenú výpočtovú platformu obsahujúcu ...
 • Zařízení pro distribuované aplikace v simulátoru rekurzivní síťové architektury 

  Jeřábek, Kamil
  Tato práce popisuje Distributed Application Facility (DAF), včetně jejích komponent, v Recursive InterNetwork Architecture (RINA). DAF je ekvivalentem aplikační vrstvy dnešních sítí. Práce dále dokumentuje implementaci ...
 • Zařízení pro interakci v rozšířené realitě 

  Pavlenko, Peter
  Táto diplomová práca sa zaoberá interaktívnou rozšírenou realitou. Jej cieľom je navrhnúť,vytvoriť a otestovať zariadenie, ktoré umožní interakciu užívateľa s rozšírenou realitou.Najprv rozoberá rozšírenú realitu, zariadenia ...
 • Zařízení pro napodobení statických a dynamických vlastností písma 

  Pawlus, Jan
  Tato práce se zabývá navržením a sestrojením systému pro napodobení statických a dynamických vlastností písma. Návrh systému počítá se speciální propiskou, jejíž účelem je sběr informací o vlastnostech písma, následným ...
 • Zařízení pro vzdálený WakeOnLan 

  Pitner, Ivo
  Tato práce se zabývá tvorbou vestavěného systému se vzdáleným přístupem, který ovládá počítače ve stejné síti s cílem snížit jejich spotřebu. K tomuto účelu využívá techniku WakeOnLAN. Zařízení dále využívá dva výkonové ...
 • Základnová stanice pro agentní platformu WSageNt s využitím GSM modulu 

  Molák, Josef
  Tato diplomová práce popisuje softwarové a hardwarové rozšíření multiagentní platformy WSageNt o možnost komunikace mezi základnovou stanicí senzorové sítě a řídícím webovým rozhraním pomocí sítě GSM. Jako základnová stanice ...
 • Zákonné odposlechy v SDN 

  Franková, Barbora
  Práce se zabývá využitím softwarově definovaných sítí v oblasti zákonných odposlechů. Staví na konkrétní implementaci systému pro zákonné odposlechy - SLIS, který byl vyvinut v rámci projektu Sec6Net. Navrhuje rozšíření v ...
 • Zdokonalení pravděpodobnostních metod pro lámání hesel 

  Lištiak, Filip
  Táto práca sa zaoberá lámaním hesiel pomocou pravdepodobnostných bezkontextových gramatík, konkrétne nástrojom PCFG Cracker. Cieľom práce je návrh a implementácia zdokonalení tohto nástroja, ktoré zredukujú veľkosť výstupných ...
 • Zdokonalení procesu automatického testování softwarových aplikací 

  Šmerda, Jakub
  Práce se zabývá procesem automatického testování software. Popisuje základní principy tvorby testů a seznamuje s běžnými nástroji pro průběžnou integraci. Hlavním cílem práce je zlepšení procesu automatického testování v ...
 • Zdokonalování procesů vývoje software 

  Řezáč, Jakub
  Diplomová práce se zaměřuje na techniky zlepšování procesů vývoje software. Uvádí moderní přístupy k vývoji procesů a rozebírá problematiku jejich řízení a použití v jednotlivých fázích životních cyklů. V návaznosti na ...
 • Zdokonalování zdrojového kódu aplikací 

  Obluková, Alena
  Problémem, jímž se práce zabývá, je vylepšení použitelnosti aplikace Classycle, zejména zvýšení srozumitelnosti jejích výstupů. Po nastudování teorie týkající se oblasti refaktorizace, testování, grafů a důkladné analýze ...
 • Zefektivnění alokace toků v RINA 

  Koutenský, Michal
  Táto diplomová práca sa venuje návrhu a implementácii stratégie alokovania tokov s podporou pre rezerváciu šírky pásma v rekurzívnej sieťovej architektúre (RINA). Každý tok má vyhradenú šírku pásma, ktorej dostupnosť je ...
 • Zefektívnenie prenosu elektronickej pošty pomocou pluginu pre Microsoft Exchange 

  Jakubis, Tomáš
  Tento projekt se zaoberá optimalizáciu e-mailu a SMTP prevádzkou v proprietárnom produkte Microsoft Exchange 2013 v námornom priemysle. Cieľom je najskôr analyzovať požiadavky tejto služby na pomalých a nespoľahlivých ...