Kolekce v této sbírce

Poslední příspěvky

 • Inteligentní senzorová sít s využitím mobilních zařízení 

  Tomčík, Milan
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou využitia mobilných zariadení ako snímačov rôznych aktivít. Využívajú sa rôzne typy snímačov mobilného zariadenia a to predovšetkým gyroskopu, akcelerometru a magnetometru. ...
 • Analýza síťového provozu pomocí shlukové analýzy 

  Černý, Tomáš
  Tato práce se zabývá detekcí anomálií v síťovém provozu pomocí shlukové analýzy. V úvodu je popsáno základní rozdělení metod detekce anomálií s jejich krátkým popisem. Následně jsou detailněji popsány metody hierarchického ...
 • Modelování elektrických obvodů s využitím diferenciálního počtu 

  Šulc, Jiří
  Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvoření jednoduchého grafického výpočetního editoru, ve kterém je možné snadno a rychle vytvářet kvalitní návrhy schémat elektrických obvodů. Následně je aplikace schopna automaticky ...
 • Detekce neobvyklých událostí v temporálních datech 

  Černík, Tomáš
  p { margin-bottom: 0.08in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 150%; widows: 2; orphans: 2; }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; ...
 • Program pro nácvik techniky rychlého čtení 

  Repka, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací programu na výuku rychlého čtení. Popisuje základní teorii, zejména samotný proces čtení a jednotlivé metody používané při výuce rychlého čtení. Dále se zabývá návrhem aplikace ...
 • Analyzátor HTTP provozu s webovým rozhraním 

  Žižka, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou analýzy HTTP provozu. Popisuje princip a činnost HTTP protokolu. Dále se věnuje struktuře a funkčnosti existujícího nástroje pro analýzu HTTP provozu HTTPry. Zajímá se též o rozšíření ...
 • Detekce televizních reklam 

  Turoň, Michal
  Tato práce se zabývá detekcí televízních reklam v nahraných streamech z TV karet anebo samotného nahraného videa v kvalitním formátu. Poskytuje náhled a porovnává různé techniky jak řešit tento problém. Mnou vybrané řešení ...
 • Aplikace pro správu projektů dle metody GTD pro Windows Mobile 

  Weigl, Libor
  Práce se zabývá metodou GTD a vývojem aplikace usnadňující její agendu. Snaží se analyzovat tuto metodu organizace času pro řízení projektů. Dále popisuje platformu Windows Mobile, pod kterou aplikace poběží. Též se zmíní ...
 • Pathtracing na GPU 

  Březina, Karel
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na akceleraci renderovací metody pathtracing. Cílem práce je demonstrace a srovnání výkonnosti implementací pathtracingu na CPU a GPU. Obě implementace budou využívat akcelerační datové ...
 • Přednášky na cesty - konverze záznamu přednášky do e-book formátu 

  Adamec, Martin
  Tato práce se zabývá převodem záznamu přednášky, uloženém v XML souboru, do formátu EPUB verze 3.0. Výsledný soubor obsahuje přednášené snímky, které jsou doplněny zvukovým výkladem přednášejícího. Řešení je implementováno ...
 • Univerzální rezervační systém v cloudu 

  Bulín, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací univerzálního rezervačního systému v cloudu. Velkou část této práce tvoří přehled poskytovatelů cloudu a již existujících rezervačních systémů. Dále se práce zabývá ...
 • Generátor dokumentace pro testy používající knihovnu BeakerLib 

  Kulda, Jiří
  Cílem této práce řešené ve spolupráci se společností Red Hat Czech je navrhnout, implementovat a ověřit generátor dokumentace pro testy používající knihovnu BeakerLib, který efektivně vytváří dokumentaci z neokomentovaných ...
 • Webový portál pro správu konzultačních schůzek 

  Balcar, Juraj
  Systém pre správu konzultácií slúži pre ľudí, ktorí si chcú rezervovať rôzne termíny u doktora, konzultanta alebo manažéra, ale aj pre ľudí, ktorí chcú poskytovať konzultačné alebo ordinačné hodiny. Cieľom bolo spojenie ...
 • Webový portál pro privátní půjčovnu rodinného vybavení 

  Spilka, David
  Tato práce se zabývá návrhem a vývojem webového portálu s názvem Privátní půjčovna rodinného vybavení. Na portálu je uživatelům umožněno nabízet věci, které jsou ochotni vypůjčit ostatním uživatelům v rámci skupin. Uživatelé ...
 • Filtr notifikací pro Android 

  Vlkovič, Vladimír
  Cílem práce je vytvořit aplikaci která blokuje hovory, sms správy a notifikace na mobilných zařízeních s operačním systémem Android. V práci je popsána teorie, tři návrhy uživatelského rozhraní z nichž dva byli implementovány ...
 • Platební systémy a protokoly - analýza, simulace, verifikace 

  Kučerová, Petra
  Předmětem bakalářské práce "Platební systémy a protokoly - analýza, simulace, verifikace" je  přehled o platebních systémech v ČR, v EU, v USA a v Japonsku. První část se zabývá legislativou, druhá je věnována platebním ...
 • Redakční systém 

  Pohl, Lukáš
  Cílem práce je vytvořit webovou aplikaci (redakční systém), která slouží ke zlepšení firemní komunikace, sdílení a předávání informací prostřednictvím firemního intranetu. Největší důraz je kladen na samotné uživatelské ...
 • Návrh a analýza rezervačního systému pro výuku 

  Jiříček, Milan
  V této bakalářské práci je detailně popsáno, jakým způsobem se analyzují a následně navrhují informační systémy. V menší míře je také věnována pozornost implementaci takového systému. Na konkrétním případu rezervačního ...
 • Demonstrační aplikace algoritmů vyplňování uzavřených oblastí ve 2D 

  Hort, Pavel
  Tato práce se zabývá postupy použitými při vyplňování uzavřených oblastí ve 2D. V dokumentu jsou popsány algoritmy, které se k tomuto účelu nejčastěji využívají. Text popisuje obě hlavní skupiny těchto metod, tedy algoritmy ...
 • Jazyk pro zadávání příběhových her 

  Koudelka, Petr
  Práce pojednává o návrhu a realizaci programovacího jazyku, určeného pro tvorbu příběhových her. Tento jazyk měl být vhodný pro uživatele bez znalosti programování. Čtenář je nejdříve uveden do problematiky příběhových her ...

Zobrazit další