Recent Submissions

 • Integrace serveru Undertow se systémem Jenkins CI 

  Barteček, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá nahrazením servlet kontejneru v systému Jenkins CI za server Undertow. V práci jsou popsány obecné informace o programech, které se této problematiky týkají a je analyzován současný stav ...
 • Hluboké neuronové sítě 

  Habrnál, Matěj
  Diplomová práce se zabývá hlubokými neuronovými sítěmi, zejména pak metodami z oblasti hlubokého učení, jež slouží k inicializaci vah a samotnému učení hlubokých neuronových sítí. Dále popisuje základní teorii klasických ...
 • Multi-Task Neural Networks for Speech Recognition 

  Egorova, Ekaterina
  První část této diplomové práci se zabývá teoretickým rozborem principů neuronových sítí, včetně možnosti jejich použití v oblasti rozpoznávání řeči. Práce pokračuje popisem viceúkolových neuronových sítí a souvisejících ...
 • Detekce objektů pomocí Houghovy transformace 

  Chroboczek, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou detekce objektů pomocí matematické techniky zvané Houghova transformace. Techniku Houghovy transformace pojímá z obecného hlediska od de facto nejjednoduššího užití pro detekci ...
 • Hexagonální platforma se servořízením 

  Korgo, Tomáš
  Cílem práce je ukázka využití běžných modelářských RC serv a způsob jejich ovládání pomocí počítače. Pro demonstraci schopností serv je vytovřená Stewartova platforma, která využívá modelářské serva pro polohování platformy. ...
 • Podpora dynamického DOM v zobrazovacím stroji HTML 

  Kocman, Radim
  Cílem této práce je vytvořit rozšíření pro renderovací stroj CSSBox, které zpřístupní objektový model dokumentu v rámci klientského JavaScriptu. Začátek práce se zabývá popisem modulů renderovacího stroje CSSBox, dále ...
 • Numerické výpočty určitých integrálů 

  Mikulka, Jiří
  Aplikace určitého integrálu funkcí více proměnných proniká stále do více průmyslových odvětví a vědeckých disciplín. Požadavky kladené na řešení těchto problémů (např. vysoká přesnost, vysoká rychlost výpočtu, aj.) jsou ...
 • Návrh adaptivního systému na rekonfigurovatelné platformě s využitím vestavěného analogově číslicového převodníku 

  Zamba, Martin
  Táto práca sa zaoberá možnosťou využitia rekonfigurovateľných číslicových systémov na báze FPGA v aplikáciách využívajúcich zmiešané signály. V práci je uvedený opis rekonfigurovateľných architektúr a rekonfigurovateľných ...
 • Využití dynamické analýzy kódu při zpětném překladu 

  Končický, Jaromír
  V rámci projektu Lissom je vyvíjen rekonfigurovatelný zpětný překladač, jehož cílem je umožnit zpětný překlad programů, určených pro více různých platforem, do několika různých vyšších programovacích jazyků. V době počátku ...
 • Visipedia - Embedding-driven Visual Feature Extraction and Learning 

  Jakeš, Jan
  Multidimenzionální indexování je účinným nástrojem pro zachycení podobností mezi objekty bez nutnosti jejich explicitní kategorizace. V posledních letech byla tato metoda hojně využívána pro anotaci objektů a tvořila ...
 • Modular File Scanner for RPM 

  Mlčoch, Tomáš
  Balíčkovací systém RPM poskytuje pohodlné řešení pro správu a distribuci softwaru. Z pohledu vývojáře s ním pracujícího, je hlavní činností tvorba balíčků vhodných pro širokou distribuci. Tento proces obnáší řadu činností, ...
 • Přibližné vyhledávání řetězců v předzpracovaných dokumentech 

  Toth, Róbert
  Tato práce se zabývá problémem přibližného vyhledávání řetězců, označovaným též jako vyhledávání s chybami. Práce se zaměřuje na oblast offline algoritmů, které umožňují po jednorazovém předspracování textu velmi rychlé ...
 • Zajištění kvality webových aplikací pomocí nástrojů automatického testování 

  Reš, Radim
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zajištění kvality webových aplikací pomocí nástrojů automatického testování. Cílem této práce je navrhnout a implementovat řešení pro automatické regresní testování mapové webové ...
 • Výpočet viditelnosti v 3D bludišti 

  Petruželka, Jiří
  Cílem práce je prezentace metod pro určování viditelnosti, návrh a implementace aplikace, prezentující výpočet viditelnosti ve 3D bludišti.
 • Prostředky cenzury v prostředí Internetu 

  Urban, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou cenzury na internetu. Konkrétně popisuje technické prostředky pro cenzuru a způsoby jejího ověřování na již existujících projektech. Dále jsou zde uvedeny nejrůznější alternativy ...
 • Bezdrátová telemetrie pro létající objekt 

  Bednář, Martin
  Tato práce se zabývá specifikací, návrhem a implementací telemetrického systému pro létající objekt. Konkrétně se zaměřuje na výběr vhodné přenosové frekvence a integrovaného obvodu zajišťujícího obousměrnou komunikaci na ...
 • Systém pro správu dohod o úrovni služeb podle ITIL 

  Drozd, Radek
  Tato práce řeší správu dohod o úrovni služeb podle ITIL ve formě strukturovaného dokumentu na bázi webové služby. Je zde popsán rámec ITIL obecně, následně je provedena analýza, podle rámce definována struktura SLA a na ...
 • Generátor úrovní pro hru v Unity 

  Dražka, Jakub
  Tato práce se věnuje problematice automatizovaného generování herních úrovní v engine Unity, konkrétně generování bludišť a generování prostředí pomocí L-systémů. Dále popisuje některé významné součásti a principy engine ...
 • Knihovna pro programování mikrokontrolérů nezávisle na jejich rodině 

  Konečný, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem knihovny pro vývoj aplikací pro mikrokontroléry nezávisle na cílové platformě. Po stručném shrnutí stávající situace je rozebírán návrh architektury, která umožní zakrýt specifika různých modelů MCU ...

View more