Now showing items 81-100 of 157

 • Paralelní numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic 

  Nečasová, Gabriela
  Práce se zabývá tématem paralelního numerického řešení parciálních diferenciálních rovnic. Práce se nejprve zaměřuje na obyčejné parciální diferenciální rovnice (ODR) a jejich metody řešení pomocí Taylorova polynomu. Další ...
 • Parametrický geometrický 3D kreslicí nástroj 

  Vala, Jan
  Cílem této práce je seznámení se s 3D parametrickými konstrukčními nástroji a jejich podporou dynamické geometrie. Práce obsahuje vymezení základních pojmů z oblasti parametrické konstrukce v souvislosti s dynamickou ...
 • Počítání tlakových lahví v obraze 

  Klos, Dominik
  Tato práce se zabývá automatickým počítáním tlakových lahví, které jsou umístěny na korbě nákladního automobilu, pomocí kamery umístěné nad korbou projíždějícího vozu. K dosažení tohoto cíle je využito SVM klasifikátoru ...
 • Podpora dynamického DOM v zobrazovacím stroji HTML 

  Kocman, Radim
  Cílem této práce je vytvořit rozšíření pro renderovací stroj CSSBox, které zpřístupní objektový model dokumentu v rámci klientského JavaScriptu. Začátek práce se zabývá popisem modulů renderovacího stroje CSSBox, dále ...
 • Podpora JavaScriptu v zobrazovacím stroji HTML 

  Loskot, Radim
  Tato diplomová práce vznikla z důvodu vytvoření rozšíření pro experimentální zobrazovací stroj CSSBox o podporu skriptování v jazyce JavaScript. V teoretické části práce popisuje architekturu zobrazovacího stroje a uvádí ...
 • Podpora pro užití jazyka Python pro vývoj zásuvných modulů serveru Jenkins 

  Bambas, Tomáš
  Server pro průběžnou integraci Jenkins CI umožňuje rozšiřovat svou funkcionalitu pomocí zásuvných modulů. Tyto moduly lze programovat v jazycích Java a Ruby. Podpora pro jazyk Python chybí, přestože se jedná o jeden z ...
 • Podpora pro vyrovnávací paměť pro systém GVFS 

  Holý, Ondřej
  Tato práce se zabývá podporou pro vyrovnávací paměť pro systém GVfs (Gnome Virtual filesystem). Nejprve je vysvětlen princip vyrovnávacích pamětí, invalidace dat a algoritmů pro výběr oběti. Následuje popis abstrakce ...
 • Podpora prodejního procesu na mobilních platformách 

  Pěnkava, Pavel
  Tato práce se zabývá tvorbou aplikace pro podporu prodejního procesu na mobilní platformě Android. Je v ní popsán návrh aplikace a následná implementace řešení pro Allium Katalog založený na Microsoft Dynamics NAV. Dále ...
 • Pokročilý simulátor mikrokontrolérů rodiny MSP430 

  Kaluža, Jan
  Cílem této diplomové práce je seznámení s mikrokontrolery MSP430, návrh simulátoru těchto mikrokontrolerů s možností rozšíření o další periferie a jeho implementace. Po stručném úvodu do problematiky následuje popis ...
 • Použití agilních metodologií při návrhu datových skladů 

  Janečka, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá agilním vývojem datových skladů. Krátce představuje problematiku datových skladů, ukazuje architektury dimenzionální datový sklad, corporate information factory a data vault. Dále představuje ...
 • Práce s historickými mapami na mobilním zařízení 

  Urban, Martin
  Cílem této diplomové práce je experimentovat s nejmodernějšími webovými technologiemi a navrhnout nový postup pro tvorbu mobilních aplikací. Díky navrženým postupům je možné vytvářet mobilní aplikace, které jsou multiplatformní ...
 • Predikce struktury kvadruplexu 

  Mikula, Adrian
  Tato diplomová práce se zabývá způsobem vyhledávání a predikcí struktury kvadruplexů v sekvencích DNA. Jsou zde vysvětleny související pojmy, které jsou důležité pro pochopení funkcí kvadruplexů, jejich vlastnosti a možnosti ...
 • Predikce škodlivosti aminokyselinových mutací s využitím metody MAPP 

  Pelikán, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou predikce škodlivosti aminokyselinových mutací pomocí metody MAPP. Tato metoda pro svoji činnost potřebuje vícenásobné zarovnání a fylogenetický strom vytvořený pomocí nástrojů třetích stran. ...
 • Predikce transpozonů v DNA 

  Černohub, Jan
  Cílem práce je seznámení se s problematikou uchovávání informace v DNA, provést rešerši na téma transpozony, bioinformatické nástroje a algoritmy, které jsou používány k jejich detekci v nasekvenovaných genomech a vytvořit ...
 • Problematika přechodu od jednojádrové k vícejádrové implementaci operačního systému 

  Matyáš, Jan
  Tato práce se zabývá úpravou MicroC/OS-II pro běh na vícejádrovém procesoru, konkrétně na Zynq 7000 All Programmable SoC, který obsahuje dvě jádra architektury ARM Cortex-A9. Jsou v ní diskutováný potřebné změny a s tím ...
 • Programovací prostředí s virtuálními roboty 

  Maťátko, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickým rozborem, návrhem a implementací programovacího prostředí s virtuálními roboty. Roboti pomocí senzorů získávají informace o okolním prostředí, které dále ovlivňují virtuálními ...
 • Prostředky cenzury v prostředí Internetu 

  Urban, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou cenzury na internetu. Konkrétně popisuje technické prostředky pro cenzuru a způsoby jejího ověřování na již existujících projektech. Dále jsou zde uvedeny nejrůznější alternativy ...
 • Překlad textu v reálném čase s využitím mobilního zařízení 

  Sztefek, Lukáš
  Cílem této práce je návrh a implementace mobilní aplikace pro operační systém Android, která bude sloužit jako real-time překladač textu v obrazu z jednoho jazyka do druhého, přičemž musí podporovat několik světových jazyků ...
 • Překladač podmnožiny jazyka Python 

  Falhar, Radek
  Python  je  dynamicky  typovaný,  interpretovaný  programovací  jazyk.  Díky  dynamickému  typovému  systému je tedy obtížné jej zkompilovat do statického zdrojového kódu. Tedy kódu, kde je přesně dáno, jaké typy existují ...
 • Přibližné vyhledávání řetězců v předzpracovaných dokumentech 

  Toth, Róbert
  Tato práce se zabývá problémem přibližného vyhledávání řetězců, označovaným též jako vyhledávání s chybami. Práce se zaměřuje na oblast offline algoritmů, které umožňují po jednorazovém předspracování textu velmi rychlé ...