Now showing items 113-132 of 157

 • Simulátor paměťového podsystému 

  Holášek, Petr
  Tato práce popisuje problematiku zpracování paměťových stop, jejich využití v simulaci a vývoj modulárního simulátoru paměťového podsystému založeného na paměťových stopách. Simulátor podporuje také využití pro výukové ...
 • Simulátor Turingových strojů popsaných pomocí kompozitních diagramů 

  Siska, Josef
  V této práci je uvedena teorie související s Turingovými stroji a formami jejich popisu se zaměřením na kompozitní diagramy. Cílem práce je vytvořit aplikaci, která umožní editaci Turingových strojů zapsaných pomocí ...
 • Smart Sheet Music Reader for Android 

  Smejkal, Vojtěch
  Oblasti jako automatické otáčení stránek nebo automatický hudební doprovod jsou studovány již několik desetiletí. Tato práce shrnuje současné metody pro počítačové sledování not v reálném čase. Zabývá se také hudebními ...
 • Speaker Recognition Based on Long Temporal Context 

  Fér, Radek
  Tato práce se zabývá extrakcí vhodných příznaků pro rozpoznávání řečníka z delších časových úseků. Po představení současných technik pro extrakci takových příznaků navrhujeme a popisujeme novou metodu pracující v časovém ...
 • Spisová služba advokátní kanceláře s napojením na veřejné databáze 

  Janda, Jiří
  Tato práce se zabývá popisem systému pro podporu administrativních procesů v advokátních kancelářích. Zaměřuje se na zjištění procesů v kancelářích, analyzuje možnosti zjednodušení práce a celkově její automatizace. Důraz ...
 • Stínové techniky na dnešním hardware a jejich porovnání 

  Tóth, Michal
  Tato práce se zabývá technikami tvorby stínů ve 3D počítačové grafice. V práci jsou srovnány dvě základní techniky - stínové mapy a stínová tělesa. Následně je navržena nová technika, kombinující obě předchozí.
 • Strojové učení v úloze predikce vlivu aminokyselinových mutací na stabilitu proteinu 

  Malinka, František
  Tato práce popisuje nový přístup k predikci vlivu aminokyselinových mutací na změnu stability proteinu. Cílem je vytvořit nový meta-nástroj, který kombinuje výstupy osmi vybraných nástrojů, díky čemuž je schopen svoji ...
 • Synchronizace času v počítačových sítích 

  Matoušek, Denis
  Diplomová práce se zabývá návrhem řešení pro synchronizaci času v počítačových sítích, což je klíčový problém mnoha síťových aplikací. Na základě analýzy protokolů pro synchronizaci času byl jako vhodný kandidát vybrán ...
 • Syntaktický analyzátor pro český jazyk 

  Beneš, Vojtěch
  Diplomová práce popisuje teoretický návrh a vytvoření syntaktického analyzátoru pro český jazyk pracujícího s frázovým přístupem ke stavbě věty. Využívaná frázová syntaxe je založena na slovních druzích, které jsou sdružovány ...
 • Systém autonomního řízení závodního autíčka 

  Knop, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá hardwarovou a softwarovou realizací autonomního řídícího systému pro RC autíčko. Toto autonomní autíčko mělo za úkol jet po černé čáře vyznačené na bílém pozadí. Autíčko bylo obohaceno o wi-fi ...
 • Systém pro správu dohod o úrovni služeb podle ITIL 

  Drozd, Radek
  Tato práce řeší správu dohod o úrovni služeb podle ITIL ve formě strukturovaného dokumentu na bázi webové služby. Je zde popsán rámec ITIL obecně, následně je provedena analýza, podle rámce definována struktura SLA a na ...
 • Systém pro správu malé podnikové sítě 

  Holešinský, Jan
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat informační systém pro aktivní i pasivní správu malé podnikové sítě s důrazem na co největší automatizovanou správu a nasazení v produkční síti. Systém je vhodně navržen ...
 • Systém pro správu sbírek fotografií 

  Čermák, Pavel
  Tato práce se zabývá správou digitálních fotografií podle metadat obsažených ve fotografiích. Práce popisuje strukturu formátů JFIF, TIFF, RAW a formát EXIF pro ukládání metadat do fotografií. V další části práce je popsán ...
 • Šifrování bezdrátové hlasové komunikace 

  Klikar, Václav
  Tato práce se zabývá šifrováním hlasu v bezdrátové komunikaci. Nejprve je uveden nutný teoretický základ ohledně mobilní telefonní sítě, který je následován popisem a porovnáním existujících metod šifrování hlasu v bezdrátové ...
 • Techniky "level of detail" v knihovně OpenSceneGraph 

  Hupka, Dušan
  Dnešní grafika se neobejde bez neustálé optimalizace technik a výpočtů. Je to způsobeno tím, že nároky na zobrazování scény jsou pořád vyšší. Jednou z technik, která napomáhá optimalizovat scénu jako takovou, je Level of ...
 • Techniky umělé inteligence pro filtraci nevyžádané pošty 

  Matula, Tomáš
  Diplomová práce se zaměřuje na klasifikaci elektronické pošty. Popisuje základní způsoby filtrování nevyžádané pošty. Následně se zabývá bayesovskými klasifikátory spamu a umělými imunitními systémy. Popisuje existující ...
 • Telemetrie pro formuli Dragon IV 

  Bezdíček, Jan
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a zkonstruovat kompletní telemetrické zařízení určené pro formuli Dragon IV soutěže Formula Student. Tato práce se nejprve zabývá teorií problematiky měření fyzikálních veličin v ...
 • Testování platformy JBoss Drools založené na modelu 

  Široký, Petr
  Technika testování založeného na modelu (MBT) využívá model chování systému k automatickému generování sady testů, čímž snižuje nákladnost testování oproti konvenčnímu manuálnímu vývoji a udržbě testů. Tato práce se zaměřuje ...
 • Transformace ontologií 

  Kopecký, Marek
  Tato diplomová práce je zaměřena na import ontologie v jazyku OWL 2 do vnitřních struktur anotačního 4A serveru. Zabývá se především způsobem zpracování anonymních uzlů, jako například anonymních tříd nebo vlastností. V ...
 • Tvorba zvuku v technologii VST 

  Švec, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou digitální zvukové syntézy. Jejím hlavním úkolem bylo navrhnout a implementovat nový zvukový syntezátor. Vytvořený nástroj využívá různé přístupy k syntéze zvuku, proto je ho ...