Now showing items 127-146 of 157

 • Techniky "level of detail" v knihovně OpenSceneGraph 

  Hupka, Dušan
  Dnešní grafika se neobejde bez neustálé optimalizace technik a výpočtů. Je to způsobeno tím, že nároky na zobrazování scény jsou pořád vyšší. Jednou z technik, která napomáhá optimalizovat scénu jako takovou, je Level of ...
 • Techniky umělé inteligence pro filtraci nevyžádané pošty 

  Matula, Tomáš
  Diplomová práce se zaměřuje na klasifikaci elektronické pošty. Popisuje základní způsoby filtrování nevyžádané pošty. Následně se zabývá bayesovskými klasifikátory spamu a umělými imunitními systémy. Popisuje existující ...
 • Telemetrie pro formuli Dragon IV 

  Bezdíček, Jan
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a zkonstruovat kompletní telemetrické zařízení určené pro formuli Dragon IV soutěže Formula Student. Tato práce se nejprve zabývá teorií problematiky měření fyzikálních veličin v ...
 • Testování platformy JBoss Drools založené na modelu 

  Široký, Petr
  Technika testování založeného na modelu (MBT) využívá model chování systému k automatickému generování sady testů, čímž snižuje nákladnost testování oproti konvenčnímu manuálnímu vývoji a udržbě testů. Tato práce se zaměřuje ...
 • Transformace ontologií 

  Kopecký, Marek
  Tato diplomová práce je zaměřena na import ontologie v jazyku OWL 2 do vnitřních struktur anotačního 4A serveru. Zabývá se především způsobem zpracování anonymních uzlů, jako například anonymních tříd nebo vlastností. V ...
 • Tvorba zvuku v technologii VST 

  Švec, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou digitální zvukové syntézy. Jejím hlavním úkolem bylo navrhnout a implementovat nový zvukový syntezátor. Vytvořený nástroj využívá různé přístupy k syntéze zvuku, proto je ho ...
 • Unified Software Database for RPM Based Systems 

  Šilhan, Jan
  V GNU/Linuxovém prostředí je nepřeberné množství možností, jak instalovat aplikace. V dnešní době existuje spousty nástrojů, které mají na starost různé části systému. Linuxové distribuce mají hlavního správce balíčků a ...
 • Urychlení těžby Bitcoinů 

  Novotný, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá virtuální měnou zvanou Bitcoin. Popisuje fungování měny z technického hlediska, především provádění transakcí, způsob jejich potvrzování a zajištění integrity pomocí kryptografických funkcí. ...
 • Uživatelské rozhraní pro řízení servisního robota 

  Kapinus, Michal
  Cílem této práce je navrhnout, vytvořit a vyhodnotit uživatelské rozhraní pro ovládání servisního robota, se zaměřením na řízení robotického manipulátoru za účelem plnění úloh typu uchopit a přemístit objekt. Konkrétně se ...
 • Virtuální platformy pro simulaci instrukčních sad 

  Ministr, Martin
  Tato práce se zabývá vytvořením generátorů kódu pro existující virtuální platformy QEMU a OVP. Práce se skládá ze studie technik, které používají ke své práci virtuální stroje. Hlavní částí práce je návrh procesu transformace ...
 • Visipedia - Embedding-driven Visual Feature Extraction and Learning 

  Jakeš, Jan
  Multidimenzionální indexování je účinným nástrojem pro zachycení podobností mezi objekty bez nutnosti jejich explicitní kategorizace. V posledních letech byla tato metoda hojně využívána pro anotaci objektů a tvořila ...
 • Visipedia - Multi-dimensional Object Embedding Based on Perceptual Similarity 

  Matera, Tomáš
  Problémy jako je jemnozrnná kategorizace či výpočty s využitím lidských zdrojů se v posledních letech v komunitě stávají stále populárnějšími, což dosvědčuje i značné množství publikací na tato témata. Zatímco většina ...
 • Vizualizace šíření ultrazvuku v lidském těle 

  Klepárník, Petr
  Tato práce se věnuje 2D a 3D vizualizaci výstupů softwarového balíku k-Wave, který slouží k simulaci šíření ultrazvuku v lidském těle. Balík k-Wave běžně generuje specifická výstupní data nadměrných velikostí (v řádu desítek ...
 • Vizualizace výstupu z řečových technologií pro potřeby kontaktních center 

  Zhezhela, Oleksandr
  Diplomová práce se zabývá vizualizací dat získaných pomocí řečových technologií pro potřeby kontaktních center. Jsou prozkoumány metody získávání informaci z řečových signálů a existující nástroje, které řeší podobné úlohy. ...
 • Vizuální efekty ve 3D aplikacích 

  Duží, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou vizuálních efektů v 3D grafických aplikacích. Předpokládá vykreslení scény metodou rasterizace pomocí knihovny OpenGL. Teoretická část popisuje několik vybraných efektů a následně ...
 • Všesměrová detekce objektů 

  Lohniský, Michal
  Tato práce se zabývá modifikací extrakce příznaků a učícího procesu detektorů pro všesměrovou detekci objektů. Jde o přidání nových kanálů u detektorů založených na "Aggregate channel features". Nové kanály jsou tvořeny ...
 • Vyhledávání a aktualizace fragmentů anotací 

  Kubík, Lukáš
  Tato diplomová práce analyzuje algoritmy anotačního serveru projektu Decipher pro hledání a aktualizaci fragmentů anotací. Analyzované algoritmy vylepšuje a nahrazuje nově navrženými algoritmy. Součástí projektu je také ...
 • Vyhledávání fotografií podle obsahu 

  Dvořák, Pavel
  Tato závěrečná práce se zabývá návrhem aplikace pro rychlé vyhledávání podobných fotografií ve velké databázi desítek až stovek tisíc fotografií. Součástí je návrh způsobu extrakce příznaků a vytvoření slovníku vizuálních ...
 • Využití dynamické analýzy kódu při zpětném překladu 

  Končický, Jaromír
  V rámci projektu Lissom je vyvíjen rekonfigurovatelný zpětný překladač, jehož cílem je umožnit zpětný překlad programů, určených pro více různých platforem, do několika různých vyšších programovacích jazyků. V době počátku ...
 • Využití GPU pro akceleraci optimalizace systému vodních děl 

  Marek, Jan
  Tato práce se zabývá optimalizací řízení zásobní funkce vodohospodářských soustav. Vycházíme z dizertační práce Ing. Pavla Menšíka Ph.D., Automatizace řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy. Jako optimalizační ...