Now showing items 133-152 of 157

 • Unified Software Database for RPM Based Systems 

  Šilhan, Jan
  V GNU/Linuxovém prostředí je nepřeberné množství možností, jak instalovat aplikace. V dnešní době existuje spousty nástrojů, které mají na starost různé části systému. Linuxové distribuce mají hlavního správce balíčků a ...
 • Urychlení těžby Bitcoinů 

  Novotný, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá virtuální měnou zvanou Bitcoin. Popisuje fungování měny z technického hlediska, především provádění transakcí, způsob jejich potvrzování a zajištění integrity pomocí kryptografických funkcí. ...
 • Uživatelské rozhraní pro řízení servisního robota 

  Kapinus, Michal
  Cílem této práce je navrhnout, vytvořit a vyhodnotit uživatelské rozhraní pro ovládání servisního robota, se zaměřením na řízení robotického manipulátoru za účelem plnění úloh typu uchopit a přemístit objekt. Konkrétně se ...
 • Virtuální platformy pro simulaci instrukčních sad 

  Ministr, Martin
  Tato práce se zabývá vytvořením generátorů kódu pro existující virtuální platformy QEMU a OVP. Práce se skládá ze studie technik, které používají ke své práci virtuální stroje. Hlavní částí práce je návrh procesu transformace ...
 • Visipedia - Embedding-driven Visual Feature Extraction and Learning 

  Jakeš, Jan
  Multidimenzionální indexování je účinným nástrojem pro zachycení podobností mezi objekty bez nutnosti jejich explicitní kategorizace. V posledních letech byla tato metoda hojně využívána pro anotaci objektů a tvořila ...
 • Visipedia - Multi-dimensional Object Embedding Based on Perceptual Similarity 

  Matera, Tomáš
  Problémy jako je jemnozrnná kategorizace či výpočty s využitím lidských zdrojů se v posledních letech v komunitě stávají stále populárnějšími, což dosvědčuje i značné množství publikací na tato témata. Zatímco většina ...
 • Vizualizace šíření ultrazvuku v lidském těle 

  Klepárník, Petr
  Tato práce se věnuje 2D a 3D vizualizaci výstupů softwarového balíku k-Wave, který slouží k simulaci šíření ultrazvuku v lidském těle. Balík k-Wave běžně generuje specifická výstupní data nadměrných velikostí (v řádu desítek ...
 • Vizualizace výstupu z řečových technologií pro potřeby kontaktních center 

  Zhezhela, Oleksandr
  Diplomová práce se zabývá vizualizací dat získaných pomocí řečových technologií pro potřeby kontaktních center. Jsou prozkoumány metody získávání informaci z řečových signálů a existující nástroje, které řeší podobné úlohy. ...
 • Vizuální efekty ve 3D aplikacích 

  Duží, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou vizuálních efektů v 3D grafických aplikacích. Předpokládá vykreslení scény metodou rasterizace pomocí knihovny OpenGL. Teoretická část popisuje několik vybraných efektů a následně ...
 • Všesměrová detekce objektů 

  Lohniský, Michal
  Tato práce se zabývá modifikací extrakce příznaků a učícího procesu detektorů pro všesměrovou detekci objektů. Jde o přidání nových kanálů u detektorů založených na "Aggregate channel features". Nové kanály jsou tvořeny ...
 • Vyhledávání a aktualizace fragmentů anotací 

  Kubík, Lukáš
  Tato diplomová práce analyzuje algoritmy anotačního serveru projektu Decipher pro hledání a aktualizaci fragmentů anotací. Analyzované algoritmy vylepšuje a nahrazuje nově navrženými algoritmy. Součástí projektu je také ...
 • Vyhledávání fotografií podle obsahu 

  Dvořák, Pavel
  Tato závěrečná práce se zabývá návrhem aplikace pro rychlé vyhledávání podobných fotografií ve velké databázi desítek až stovek tisíc fotografií. Součástí je návrh způsobu extrakce příznaků a vytvoření slovníku vizuálních ...
 • Využití dynamické analýzy kódu při zpětném překladu 

  Končický, Jaromír
  V rámci projektu Lissom je vyvíjen rekonfigurovatelný zpětný překladač, jehož cílem je umožnit zpětný překlad programů, určených pro více různých platforem, do několika různých vyšších programovacích jazyků. V době počátku ...
 • Využití GPU pro akceleraci optimalizace systému vodních děl 

  Marek, Jan
  Tato práce se zabývá optimalizací řízení zásobní funkce vodohospodářských soustav. Vycházíme z dizertační práce Ing. Pavla Menšíka Ph.D., Automatizace řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy. Jako optimalizační ...
 • Využití regresních metod pro predikci dopravy 

  Vaňák, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá možnostmi predikce dopravní situace na makroskopické úrovni s využitím údajů naměřených pomocí dopravních senzorů. Těmito senzory mohou být indukční smyčky, radarové detektory nebo kamery. Práce ...
 • Výpočet viditelnosti v 3D bludišti 

  Petruželka, Jiří
  Cílem práce je prezentace metod pro určování viditelnosti, návrh a implementace aplikace, prezentující výpočet viditelnosti ve 3D bludišti.
 • Vývoj 3D aplikací v prostředí Blender 

  Opletal, Martin
  Práce se zabývá srovnáním a hodnocením dostupných nástrojů pro tvorbu 3D aplikací. Ve zvoleném nástroji (Blender) je vytvořena počítačová hra, která demonstruje jeho možnosti. Postup tvorby je zaznamenán v případové studii ...
 • Webová aplikace pro efektivní komunikaci mezi klientem a grafickým designérem 

  Kvapil, Jiří
  Cílem diplomové práce je vytvořit webovou aplikaci pro efektivní komunikaci mezi klientem a grafickým designérem. Aplikace byla otestována na dostatečném množství uživatelů a na základě tohoto testování byla upravena. Na ...
 • Webový portál pro sledování činností a cílů projektů 

  Maliňák, Václav
  Předmětem této práce je navrhnout a vytvořit systému na správu projektů a cílů s efektivním uživatelským rozhraním využívajícím moderní postup v dosahování cílů. K osvojení si dovedností vedoucích k lepšímu řízení činností ...
 • Zajištění kvality webových aplikací pomocí nástrojů automatického testování 

  Reš, Radim
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zajištění kvality webových aplikací pomocí nástrojů automatického testování. Cílem této práce je navrhnout a implementovat řešení pro automatické regresní testování mapové webové ...