Now showing items 152-157 of 157

 • Zajištění kvality webových aplikací pomocí nástrojů automatického testování 

  Reš, Radim
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zajištění kvality webových aplikací pomocí nástrojů automatického testování. Cílem této práce je navrhnout a implementovat řešení pro automatické regresní testování mapové webové ...
 • Zdokonalení procesu automatického testování softwarových aplikací 

  Šmerda, Jakub
  Práce se zabývá procesem automatického testování software. Popisuje základní principy tvorby testů a seznamuje s běžnými nástroji pro průběžnou integraci. Hlavním cílem práce je zlepšení procesu automatického testování v ...
 • Změny dokumentu v editoru anotací 

  Cudrák, Miloš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací změn dokumentu a jiných vylepšení anotačního editoru vyvíjeného jako součást projektu Decipher. Vysvětluje podstatu projektu Decipher a zařazení anotačního systému 4A v rámci ...
 • Zobrazení scény pomocí hlubokých stínových map 

  Rejent, Tomáš
  Vykreslování stínů průhledných objektů je problematické, obzvláště pokud je použito v interaktivních aplikacích. Omezený výpočetní výkon limituje použitelné metody. Tato práce popisuje metodu Depth peeling a její variantu ...
 • Zpracování a visualizace hmotnostních spekter 

  Beneš, Ondřej
  Jedna z nových technik v oblasti analytické chemie, které nalézá stále více uplatnění v praxi, je zobrazovací hmotnostní spektrometrie. Díky její schopnost zaznamenat zastoupení látek ve vzorku při analýze tkáně však ...
 • Zpracování obrazu ve sportu 

  Pleva, Pavel
  Cílem této práce je návrh a implementace aplikace pro sestavování doprovodného multimediálního obsahu pro zobrazování při sportovních událostech na stadionech, která bude jednoduše použitelná a bude mít intuitivní uživatelské ...