Now showing items 121-140 of 157

 • Syntaktický analyzátor pro český jazyk 

  Beneš, Vojtěch
  Diplomová práce popisuje teoretický návrh a vytvoření syntaktického analyzátoru pro český jazyk pracujícího s frázovým přístupem ke stavbě věty. Využívaná frázová syntaxe je založena na slovních druzích, které jsou sdružovány ...
 • Systém autonomního řízení závodního autíčka 

  Knop, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá hardwarovou a softwarovou realizací autonomního řídícího systému pro RC autíčko. Toto autonomní autíčko mělo za úkol jet po černé čáře vyznačené na bílém pozadí. Autíčko bylo obohaceno o wi-fi ...
 • Systém pro správu dohod o úrovni služeb podle ITIL 

  Drozd, Radek
  Tato práce řeší správu dohod o úrovni služeb podle ITIL ve formě strukturovaného dokumentu na bázi webové služby. Je zde popsán rámec ITIL obecně, následně je provedena analýza, podle rámce definována struktura SLA a na ...
 • Systém pro správu malé podnikové sítě 

  Holešinský, Jan
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat informační systém pro aktivní i pasivní správu malé podnikové sítě s důrazem na co největší automatizovanou správu a nasazení v produkční síti. Systém je vhodně navržen ...
 • Systém pro správu sbírek fotografií 

  Čermák, Pavel
  Tato práce se zabývá správou digitálních fotografií podle metadat obsažených ve fotografiích. Práce popisuje strukturu formátů JFIF, TIFF, RAW a formát EXIF pro ukládání metadat do fotografií. V další části práce je popsán ...
 • Šifrování bezdrátové hlasové komunikace 

  Klikar, Václav
  Tato práce se zabývá šifrováním hlasu v bezdrátové komunikaci. Nejprve je uveden nutný teoretický základ ohledně mobilní telefonní sítě, který je následován popisem a porovnáním existujících metod šifrování hlasu v bezdrátové ...
 • Techniky "level of detail" v knihovně OpenSceneGraph 

  Hupka, Dušan
  Dnešní grafika se neobejde bez neustálé optimalizace technik a výpočtů. Je to způsobeno tím, že nároky na zobrazování scény jsou pořád vyšší. Jednou z technik, která napomáhá optimalizovat scénu jako takovou, je Level of ...
 • Techniky umělé inteligence pro filtraci nevyžádané pošty 

  Matula, Tomáš
  Diplomová práce se zaměřuje na klasifikaci elektronické pošty. Popisuje základní způsoby filtrování nevyžádané pošty. Následně se zabývá bayesovskými klasifikátory spamu a umělými imunitními systémy. Popisuje existující ...
 • Telemetrie pro formuli Dragon IV 

  Bezdíček, Jan
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a zkonstruovat kompletní telemetrické zařízení určené pro formuli Dragon IV soutěže Formula Student. Tato práce se nejprve zabývá teorií problematiky měření fyzikálních veličin v ...
 • Testování platformy JBoss Drools založené na modelu 

  Široký, Petr
  Technika testování založeného na modelu (MBT) využívá model chování systému k automatickému generování sady testů, čímž snižuje nákladnost testování oproti konvenčnímu manuálnímu vývoji a udržbě testů. Tato práce se zaměřuje ...
 • Transformace ontologií 

  Kopecký, Marek
  Tato diplomová práce je zaměřena na import ontologie v jazyku OWL 2 do vnitřních struktur anotačního 4A serveru. Zabývá se především způsobem zpracování anonymních uzlů, jako například anonymních tříd nebo vlastností. V ...
 • Tvorba zvuku v technologii VST 

  Švec, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou digitální zvukové syntézy. Jejím hlavním úkolem bylo navrhnout a implementovat nový zvukový syntezátor. Vytvořený nástroj využívá různé přístupy k syntéze zvuku, proto je ho ...
 • Unified Software Database for RPM Based Systems 

  Šilhan, Jan
  V GNU/Linuxovém prostředí je nepřeberné množství možností, jak instalovat aplikace. V dnešní době existuje spousty nástrojů, které mají na starost různé části systému. Linuxové distribuce mají hlavního správce balíčků a ...
 • Urychlení těžby Bitcoinů 

  Novotný, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá virtuální měnou zvanou Bitcoin. Popisuje fungování měny z technického hlediska, především provádění transakcí, způsob jejich potvrzování a zajištění integrity pomocí kryptografických funkcí. ...
 • Uživatelské rozhraní pro řízení servisního robota 

  Kapinus, Michal
  Cílem této práce je navrhnout, vytvořit a vyhodnotit uživatelské rozhraní pro ovládání servisního robota, se zaměřením na řízení robotického manipulátoru za účelem plnění úloh typu uchopit a přemístit objekt. Konkrétně se ...
 • Virtuální platformy pro simulaci instrukčních sad 

  Ministr, Martin
  Tato práce se zabývá vytvořením generátorů kódu pro existující virtuální platformy QEMU a OVP. Práce se skládá ze studie technik, které používají ke své práci virtuální stroje. Hlavní částí práce je návrh procesu transformace ...
 • Visipedia - Embedding-driven Visual Feature Extraction and Learning 

  Jakeš, Jan
  Multidimenzionální indexování je účinným nástrojem pro zachycení podobností mezi objekty bez nutnosti jejich explicitní kategorizace. V posledních letech byla tato metoda hojně využívána pro anotaci objektů a tvořila ...
 • Visipedia - Multi-dimensional Object Embedding Based on Perceptual Similarity 

  Matera, Tomáš
  Problémy jako je jemnozrnná kategorizace či výpočty s využitím lidských zdrojů se v posledních letech v komunitě stávají stále populárnějšími, což dosvědčuje i značné množství publikací na tato témata. Zatímco většina ...
 • Vizualizace šíření ultrazvuku v lidském těle 

  Klepárník, Petr
  Tato práce se věnuje 2D a 3D vizualizaci výstupů softwarového balíku k-Wave, který slouží k simulaci šíření ultrazvuku v lidském těle. Balík k-Wave běžně generuje specifická výstupní data nadměrných velikostí (v řádu desítek ...
 • Vizualizace výstupu z řečových technologií pro potřeby kontaktních center 

  Zhezhela, Oleksandr
  Diplomová práce se zabývá vizualizací dat získaných pomocí řečových technologií pro potřeby kontaktních center. Jsou prozkoumány metody získávání informaci z řečových signálů a existující nástroje, které řeší podobné úlohy. ...