Now showing items 115-134 of 295

 • Legislativní proces v EU: statistiky a přehledy 

  Kovařík, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá legislativním procesem Evropské unie z hlediska délek provádění jednotlivých kroků tohoto procesu. V první části práce je popsán legislativní proces, jeho kroky a jsou rozebrány jednotlivé ...
 • Lokalizace kvadrokoptéry v 3D prostoru pomocí jedné kamery 

  Kubica, Petr
  V této bakalářské práci jsou prozkoumány možnosti existujících metod pro určení polohy UAV AscTec Pelican za pomoci monokulární kamery. Jsou testovány metody SVO, PTAM a LSD-SLAM ve vnitřních i venkovních prostorách za ...
 • Manažer pro deskové hry s paralelním hraním turnajů 

  Čížek, Tomáš
  Tématem této bakalářské práce je navržení a realizace aplikace pro pořádání turnajů v klasických deskových hrách, které jsou hrány počítačovými programy. Aplikace vychází z již existujícího Manažeru deskových her a rozšiřuje ...
 • Mapování dopravního značení za pomoci metod zpracování obrazu 

  Leško, Vladimír
  Bakalářská práce se zabývá rozpoznáváním dopravního značení z videozáznamu, získávaným GPS záznamu a vložením dopravních značek s odpovídajícími GPS souřadnicemi do centrální databáze OSM. V jednotlivých kapitolách  sou ...
 • Meření zatížení systému v Embedded Linuxu 

  Skopal, Jakub
  Práce popisuje veličiny, které charakterizují zatížení vestavěných systémů postaveném na Linuxovém jádře. Pro sledování zatížení systému byla navržena a implementována knihovna, která usnadňuje a sjednocuje sledování ...
 • Metody generování rostlin pro počítačovou grafiku 

  Picek, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami využitelnými pro generování rostlin pro počítačovou grafiku. Nejpodrobněji je zde probraná metoda generování pomocí L-systémů. Práce popisuje jednotlivé rozšíření 0L-systémů. Pro ...
 • Metriky pro detekci buffer-overflow útoků na UDP síťové služby 

  Šulák, Ladislav
  Tato práce se zabývá problematikou síťových útoků a jich detekcí v síťovém provozu. Cílem práce je navrhnout takovou sadu metrik, která popisuje síťový provoz na základě jeho chování a pomocí které jsou schopny odhalit i ...
 • Měření vzdálenosti a rychlosti pomocí vysílačů a přijímačů ultrazvuku 

  Vláčil, Martin
  Práce se zabývá problematikou využití ultrazvuku k měření vzdálenosti a rychlosti těles. Podrobně rozebírá princip takového měření, možná omezení a úskalí. Je v ní prezentován způsob možného řešení a jeho testování v praxi, ...
 • Měření vzdálenosti s použitím radaru 

  Urbánek, Radomír
  Cílem této bakalářské práce je návrh a implemetace metody, která na základě radarového signálu umožní průběžný odhad vzdálenosti. V první části jsou popsány principy fungování radaru. Dále jsou uvdeny postupy, které slouží ...
 • Mobilní aplikace pro skenování sítě 

  Teuchner, Marek
  Předmětem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat mobilní aplikaci pro operační systém Android, která umožňuje nalézt připojená zařízení v síti, zobrazit detaily o síti a jednotlivých připojených zařízeních. Pro ...
 • Mobilní aplikace pro vizualizaci a řízení vodohospodářských staveb 

  Švancer, Jan
  Cílem práce je navrhnout a implementovat způsob univerzálního zobrazení dat z automatizovaných vodárenských objektů na mobilním zařízení. Vývoj je realizován spolu s firmou Speco Control s.r.o., která dané automatizace ...
 • Mobilní CRM aplikace pro obchodní zástupce 

  Nevřela, Marek
  Bakalářská práce popisuje vývoj mobilní CRM aplikace pro obchodní zástupce. Cílem je vytvořit aplikaci, která umožňuje plánování událostí a online přístup k databázi, která obsahuje informace o zákaznících. Práce popisuje ...
 • Modelování a realizace systémů pro inteligentní budovy 

  Konečná, Zuzana
  Ve své bakalářské práci se zaměřuji na tvorbu ovládání inteligentní budovy pomocí systému foxtrot. Hlavní zaměření je na regulaci teploty a bezpečnost. Celý systém je propojený s externí senzorovou sítí. Mezi těmito dvěma ...
 • Modelování nových síťových architektur v OMNeT++ 

  Hykel, Tomáš
  V této práci jsou popsány principy a stav implementace vybraných nových síťových architektur. Dále je dokumentována implementace modulu Relaying and Multiplexing Task síťové architektury Recursive InterNetwork Architecture ...
 • Modifikace genetických algoritmů pro návrh celulárních automatů 

  Magdolen, Matej
  Tato práce se zabývá evolučním návrhem přechodové funkce celulárního automatu řešícího zvolenou úlohu. Jsou v ní popsány celulární automaty, evoluční algoritmy a alternativní forma zápisu pravidel přechodové funkce vhodná ...
 • Modul plánování a rozlosování soutěží 

  Jelínek, Zdeněk
  Tato bakalářská práce popisuje návrh a implementaci modulu k rozlosování turnajů v kompetitivních sportech. Modul páruje hráče tak, aby bylo minimalizováno opakování zápasů, páry soupeřů hrály co nejkvalitnější zápasy, a ...
 • Modul pro lokalizaci dveří a kliky pro PR2 

  Botka, Roland
  Cieľom tejto práce je navrhnúť a vytvoriť modul pre lokalizovanie dverí a kľučky pre robotickú platformu PR2. Hľadanie dverí by malo prebiehať samostatne, čo znamená, že robot nájde dvere v miestnosti bez pomoci. Pozícia ...
 • Modul pro otevření dveří pro PR2 

  Senčuch, Daniel
  Tato práce si klade za cíl prozkoumat možnosti otevírání dveří robotickou platformou PR2 na základě informací o poloze a vlastnostech dveří. Tyto informace musí být získány od jiného programu, který dodržuje komunikační ...