Now showing items 198-217 of 295

 • Radarové měření rychlosti pro sportovní události 

  Radoš, Daniel
  Bakalářská práce se věnuje měření rychlosti se zaměřením na sportovní události. V úvodě této práce jsou spomenuty základní principy radarů a jejich rozdělení. Poté je část práce věnovaná použitému radaru s kontinuálni ...
 • Radarový výškoměr pro ultralehký letoun 

  Absolon, Marek
  Práce řeší problematiku radarového měření vzdáleností s využitím pro výuku přistávání a vzlétání ultralehkých letadel.   K řešení problematiky jsou využity radary s frekvenční modulací kontinuální vlny, tedy FMCW radary. ...
 • Reidentifikace automobilů ve videu 

  Zapletal, Dominik
  Tato bakalářská práce se zabývá problémem reidentifikace automobilů ve videu. Reidentifikace automobilů ve videu je založena na porovnávání částí obrazu získaného z různých kamer. Tato práce je zaměřena zejména na ...
 • Rekonstrukce chatu v onlinových hrách 

  Beran, Pavel
  Žijeme v moderní době. Informační technologie v mnoha různých formách nás zcela obklopují. Díváme se na filmy, brouzdáme internetem, hrajeme videohry a provádíme mnoho dalších aktivit, které po nás zanechávají stopu v ...
 • Rekonstrukce zachycené komunikace a dolování dat na sociální síti Facebook 

  Bruckner, Tomáš
  Tato práce se zabývá sociální síti Facebook z pohledu počítačové forenzní vědy se zaměřením na získávání citlivých a potenciálně užitečných informací o sledovaných uživatelích. Cílem této bakalářské práce je implementace ...
 • Rekurzivní IPC síťová architektura: Analýza a modelování připojení k síti 

  Jeřábek, Kamil
  Tato práce se zabývá analýzou připojení nového člena k síti a začlenením této fáze do modelu Rekurzivní IPC síťové architektury (RINA) vyvíjené v simulačním prostředí OMNeT++. V této práci je obecně popsána architektura ...
 • Robotické zrcadlo 

  Vopálenský, Radek
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat modul, pomocí kterého robotická platforma PR2 opakuje pohyby člověka stojícího před ní. Uživatelův pohyb je snímán pomocí Kinectu a detekován pomocí sledování kosterního modelu. ...
 • Robotický nákupní košík 

  Krzeminský, Juraj
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementaci řídicí jednotky pro robotický nákupní košík. Ten má za úkol sledovat vybranou osobu po nákupním středisku a plnit roli nosiče tašek. V textu jsou popsány základní ...
 • Rozhraní pro hry s dataprojektorem a Leap Motion 

  Tomeček, Adam
  Tato práce se zabývá tvorbou herního rozhraní pro dataprojektor a snímač pohybu dlaní Leap Motion. Popisuje princip mapování obrazu na objekty a různé druhy mapování a jejichy využití. Praktická část se zabývá návrhem ...
 • Rozhraní pro hry s dataprojektorem a Leap Motion 

  Holcner, Jonáš
  Cílém této práce je navrhnout herní uživatelské rozhraní a hru využívající potenciálu zařízení Leap Motion v kombinaci s promítaným obrazem dataprojektoru. Součástí práce je kalibrace projektoru, za pomocí které je možné ...
 • Rozhraní pro tvorbu herních agentů v prostředí Jason 

  Rusnák, Jakub
  Práce se zabývá tvorbou rozhraní pro vytváření agentů v jazyce Jason pro hru Unreal Tournament 2004. Čtenář se seznámí s teorií agentních systémů, s hrou Unreal Tournament a prostředím GameBots. V práci je popsán návrh ...
 • Rozpoznání figur na šachovnici z fotografie na mobilním zařízení 

  Tábi, Roman
  Tato práce řeši mobilní aplikaci vytvořenou pro platformu Android, která rozpoznává figury z fotografie šachovnice. Aplikace vybere z galerie zařízení fotografii, kterou pak spracuje a určí obsah jednotlivých políček, tedy ...
 • Rozpoznání plagiátů zdrojového kódu v jazyce PHP 

  Krpec, Ondřej
  Cílem této práce je vytvořit systém určený k detekci plagiátorství ve studentských projektech napsaných v jazyce PHP. Za plagiátorství lze považovat úmyslné kopírování cizího kódu, případně jeho transformací a jeho vydávání ...
 • Rozpoznávání akordů 

  Soudek, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit aplikaci, která bude v reálném čase analyzovat signál, pocházející z elektrické nebo akustické kytary, a bude rozpoznávat, jaký akord nebo tón uživatel hraje, případně akord tomu ...
 • Rozpoznávání karet v systému Android 

  Klusoň, Martin
  Práce se zabývá návrhem aplikace pro mobilní operační systém Android. Aplikace rozpoznává v obraze z kamery zařízení hrací karty a jejich hodnoty. Ulehčuje tím sčítání bodů ve hře Žolíky. Rozpoznávání je řešeno kombinací ...
 • Rozšířená realita na mobilním zařízení 

  Valenta, Marek
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která umožňuje rozšířit realitu pomocí mříže jako hrací plochu pro hru. Hra by měla spočívat v pokládání bloků na tuto plochu. Jsou zde rozebrány možnosti rozšířené ...
 • Rozšířená realita nad obrazem ze stacionární kamery 

  Tinka, Jan
  Tato práce se venuje konceptu rozšírené reality nad obrazem ze stacionární kamery a jejím cílem je nabídnout prototyp interaktivního editoru, díky kterému je možné ve scéne vytváret virtuální objekty, jako kompenzaci ...
 • Rozšířená verze programovacího jazyka Brainfuck a její interpret 

  Fiala, Marcel
  Autor v této práci analyzuje nedostatky v návrhu programovacího jazyka Brainfuck v kontextu jeho použitelnosti a udržovatelnosti, pro které dále navrhuje řešení v podobě rozšíření původního jazyka. Toto rozšíření následně ...
 • Rozšířené funkce honeypotů 

  Soóky, Peter
  Bakalářska práce pod názvem Rozšířené funkce honeypotů je zaměřena na vývoj bezpečnostních systémů určitých typů nazvaných honeypoty. Po představení principů technik honeypotů se zabýva s výhodami ich používaní v porovnaní ...
 • Rozšíření podpory UNICODE pro základní GNU nástroje 

  Oprala, Ondrej
  Tato práce řeší problém chybějící podpory pro správné zpracováni Unicode vstupu v programech projektu coreutils. Podpora byla implementována pro programy cut, expand, fmt, fold, paste a unexpand. Implementace byla provedena ...