Now showing items 223-242 of 295

 • Sada příkladů pro demonstraci práce s nástrojem Questa inFact 

  Fodor, Dušan
  Táto bakalárska práca sa zaoberá prezentáciou práce s platformou Questa inFact od spoločnosti Mentor Graphics pri verifikácii integrovaných obvodov. V úvode približuje teóriu z oblasti verifikácie a približuje niektoré ...
 • Sběr statistik o pohybu uživatelů 

  Hanák, Jan
  Cílem této bakalářské práce je popsat tvorbu mobilní aplikace pro platformu Android pracující s geolokací a vytvořit funkční webovou serverovou aplikaci umožnující pomocí webového rozhraní vytvářet data pro klientskou ...
 • SDR přijímač pro pásmo do 40 MHz 

  Vorba, Filip
  Tato práce se zabývá popisem konceptů SDR (Software Defined Radio) a zejména návrhem a realizací tohoto typu přijímače pro pásmo do 40 MHz.
 • Server pro inteligentní domácnost 

  Blaho, Matúš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace serveru pro systém inteligentní domácnosti, která slouží na komunikaci se vstupním bodem  domácnosti. Návrh a implementace se soustředí zejména na optimalizaci výkonu. ...
 • Sémantická podobnost textů 

  Bradáč, Václav
  Tato práce se zabývá problematikou určování sémantické podobnosti textů se zaměřením na škálovatelnost. Součástí zpracování je teoretický přehled nástrojů pro implementaci systému na testovaných datech. Testovaný korpus ...
 • Shadow Mapping: filtrace stínů v OpenGL 

  Brída, Ján
  Obsah této bakalářské práce pojednává o generování a způsobech filtrování stínů v 3D aplikacích. Popisuje možnosti potlačení jevu diskretizace některými technikami a dokumentuje artefakty pro ně typické. Čtenář se v něm ...
 • Shlukování slov podle významu 

  Haljuk, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá sémantickou podobností slov. Popisuje návrh a implementaci systému, který vyhledává nejpodobnější slova a určuje sémantickou podobnost vět. Systém využívá model Word2Vec z knihovny GenSim . ...
 • Simulátor 3D tiskárny 

  Čillo, Vladimír
  Tato bakalářská práce se zabýva návrhem a implementací simulátoru 3D tiskárny v jazyce C++ s využitím knihovny Qt. Simulátor předpokládá tiskárnu založenou na nejrozšířenější metodě 3D tisku - Fused Deposition Modeling. ...
 • Simulátor komplexního splátkového kalendáře 

  Veselý, Michal
  Tato práce se zabývá vztahy z oblasti finanční matematiky týkající se poskytování spotřebitelských a hotovostních úvěrů. Práce se zaměřuje především na problematiku různých typů splácení, úročení a generování splátkových ...
 • Skladová evidence s napojením elektronického obchodu 

  Farník, Filip
  Tato Bakalářská práce se zabývá seznámením s problematikou skladové evidence, analyzováním evidovaných dat a probíhajících procesů ve firmě Knihy&Škola. Dále navrhnutím vhodného datového modelu a implementaci informačního ...
 • Skládání HDR obrazu z více snímků 

  Raszka, Aleš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou nízkého dynamického rozsahu fotoaparátů. Tento problém je řešen metodou skládání více snímků s různou expozicí do výsledného HDR snímku. Součástí práce je také představení další ...
 • Skriptovací jazyk pro zpracování obrazu 

  Crlík, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi skriptovacích jazyků a jejich druhů. Konkrétně pak návrhu takového jazyka pro obor zpracování obrazů. Cílem bylo vytvoření jazyka, který je malý, ale lehce použitelný. Cílem bylo ...
 • Sociální síť pro dotazníkové průzkumy 

  Huvar, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat aplikaci pomocí experimentální knihovny CloudKit. Tato aplikace bude sloužit jako sociální síť pro komunitu zadavatelů a respondentů dotazníkových průzkumů. ...
 • Software pro korektury textů 

  Kadlčíková, Hana
  Cílem práce bylo navrhnout a realizovat uživatelsky přívětivou aplikaci speciálně pro tvorbu korektur textů podobným způsobem jako při opravování na papíru. Výsledkem je aplikace, která mimo jiné nabízí korekturní značky ...
 • Sportovní asistent pro platformu iOS 

  Fišer, Jakub
  Cílem této práce bylo vytvořit mobilní aplikaci pro platformu iOS, která by sloužila k zaznamenávání veškeré sportovní činnosti člověka. Aplikace umí zaznamenat pohyb člověka pomocí GPS nebo počítat jeho cviky manuálně, ...
 • Správa slovníkových dat ve formátu XML 

  Michalová, Romana
  Obsahem této bakalářské práce je popis systému, který umožňuje správu XML slovníků ve formátu LMF. K těmto slovníkům je možné přistupovat jak vzdáleně, tak lokálně. Slovníky jsou uloženy v XML BaseX a lze je zobrazovat, ...
 • Srovnání úspěšnosti Siri, Cortany a Google 

  Procingerová, Lucie
  Cílem této práce je porovnat úspěšnost překladu mluveného slova do textu s využitím několika služeb. Primárně se jedná o aplikace od společností Apple Inc., Microsoft Corporation a Google Inc., avšak je zde zahrnuto také ...
 • Statická analýza zdrojového kódu jazyka CodAL 

  Fajčík, Martin
  Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace rozšíření editorů jazyka CodAL v oblasti statické analýzy zdrojového kódu tohoto jazyka a návrhu jeho automatických oprav. Tato forma analýzy je vhodná například pro ...
 • Stavba 3D tiskárny 

  Škop, Martin
  Cílem této práce je analýza dostupných řešení pro 3D tisk technologií FDM na základě požadavků zadavatelské firmy, sestavení návrhů elektronické a softwarové části řešení 3D tiskárny a následného zapojení elektronických ...
 • Steganografická aplikace pro mobilní zařízení 

  Beran, David
  Tato práce řeší výběr vhodné steganografické metody pro mobilní platformu a její implementaci. Vybraná byla metoda F4 a byla implementována jako aplikace Stego a její rozšíření Reveal pro zařízení se systémem iOS.