Now showing items 254-273 of 295

 • Tajmlajn.cz - webová služba pro plánování dosažení cíle 

  Dovičovič, Michal
  Cílem této práce je návrh a realizace webové aplikace, která slouží k plánování a vede k dosažení cílů. Aplikace umožňuje vyhledávání přátel v této službě a vzájemné podporování na základě úspěchů. Dále mohou uživatelé ...
 • Testování vícevláknových programů pomocí šumu 

  Kotyz, Jan
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření nástroje pro testování vícevláknových programů vytvořených v jazyce Python. Tento nástroj pro testování sleduje běh testovaného vícevláknového programu, pomocí instrumentace bajtkódu, ...
 • Transformace obchodní strategie v jazyce MetaLang na paralelní kód akcelerovaný superpočítačem 

  Halfar, Vítězslav
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat softwarový systém - MetaTester, který se zabývá testováním a optimalizacemi nastavení automatizovaných obchodních systémů vytvořených pro platformu MetaTrader 4. ...
 • Transformace popisu procesoru v jazyce CodAL do struktur SystemC 

  Ondruš, Tomáš
  Cílem této práce je vytvořit generátor simulátorů a hardwarové reprezentace aplikačne specifických procesorů v jazyce SystemC. Prvním úkolem je vytvořit zapouzdřující vrstvu kompatibilní se SystemC TLM 2.0, která zapouzdřuje ...
 • Třicetidenní výzva 

  Přibylová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace, jejíž úkol je pomoci uživatelům bojovat s prokrastinací a dosahováním jejich cílů za pomoci třicetidenních výzev. Práce seznamuje čtenáře s problematikou ...
 • Tvorba ovladačů zařízení pod systémy Linux a Windows 

  Sznapka, Jakub
  Práce se zabývá návrhem a implementací USB ovladače a klíče třídy HID pro mikrokontrolér MC9S08JM60. Popisuje se zde jak teoretická část nezbytná pro návrh, tak i implementace s ukázky kódu a obrázky pro lepší ilustraci. ...
 • Tvorba panoramatických fotografií 

  Dospiva, Filip
  Tato práce obsahuje srovnání přístupů pro implementaci tvorby panoramatických fotografií. Jsou zde rozebrány dílčí kroky tvorby panoramat a metody přístupu, které jsou pro tyto kroky používané. Je zde vytvořen náhled nad ...
 • Tvorba spolehlivostních modelů pro pokročilé číslicové systémy 

  Wanka, Mario
  Cílem této práce je simulovat vliv spolehlivosti obvodů detekujících chybu u komponent pokročilých digitálních systémů. Prvně je definována spolehlivost a skutečnosti s ní související a jsou představeny Markovské modely. ...
 • Tvorba vlastnich map z podkladu OSM - offline 

  Hnilica, Přemek
  Cílem této práce je nabídnout čtenáři ucelený přehled o možnostech zpracování mapových dat z projektu OpenStreetMap, představit jednotlivé kroky při tvorbě off-line mapy a popsat jejich výhody a nevýhody. Následně zvolit ...
 • Tvorba vlastnich map z podkladu OSM - online 

  Fabčinová, Dominika
  Práca rozoberá jednotlivé kroky postupu vytvárania máp z OpenStreetMap dát. Skúma nástroje, pomocou ktorých tieto kroky môžu byť realizované. Hodnotí ich varianty s cieľom vybrať vhodnú pre použitie v následnej implementácii. ...
 • Umělá inteligence a rozhraní pro hru Osadníci z Katanu 

  Husa, Rostislav
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu uživatelského rozhraní, datové reprezentace probíhající hry a návrh a implementaci umělé inteligence protivníka pro deskovou hru Osadníci z Katanu v její základní verzi. Motivací ...
 • Univerzální rezervační systém v cloudu 

  Bulín, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací univerzálního rezervačního systému v cloudu. Velkou část této práce tvoří přehled poskytovatelů cloudu a již existujících rezervačních systémů. Dále se práce zabývá ...
 • Určení orientace hlavy na fotografii 

  Szentandrási, Tamás
  Cílem této práce bylo naplánování a implementace systémů realizujúcí určení orientace hlavy pomocí Random Forestů na fotografií. V práci je použitá verze Random Forestů, používá Fisher Linear Discriminant Analysis pro ...
 • Uživatelské rozhraní pro řízení robota při uchopování objektů 

  Manďák, Roman
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací uživatelského rozhraní pro řízení robota při uchopení objektů. Poskytuje dva módy ovládání ramene pro jednoduché a složité úkoly uchopení. V práci je využito a porovnáno ...
 • Video editor sportovních záznamů 

  Janoušek, Martin
  Tato práce se zabývá tvorbou video editoru pro mobilní zařízení s operačním systémem Android. Je zde představen operační systém Android a další použité technologie, včetně knihovny Ing. Tomáše Slavotínka, která je využita ...
 • Virtuální botanický herbář s podporou výuky 

  Semmler, Jiří
  Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací webového informačního systému pro správu virtuálního herbáře v prostřední střední školy. Stávající služby na trhu nenabízí žádnou variantu, kde by mohli studenti ...
 • Virtuální klávesnice pomocí Leap Motion 

  Mejía, Santiago
  Tato práce se zabírá nalezením nejvhodnějšího způsobu zadávání textu pomocí senzoru Leap Motion. K vyzkoušení různých způsobů slouží testové prostředí. Testové prostředí obsahuje dva způsoby zadávání znaků s využitím senzoru ...
 • Vizualizace elektrických signálů mozku 

  Ševčík, Ivan
  EEG je neinvazivní metoda pro měření mozkové aktivity, která poskytuje důležitý náhled do činnosti lidského mozku. Tato práce prezentuje aplikaci, která slouží jako vizuálni nástroj pro analýzu EEG dat. Koncept aplikace ...
 • Vizualizace informací v inteligentní domácnosti 

  Sakin, Martin
  Tato práce popisuje návrh a implementaci grafické aplikace zobrazující stav inteligentní domácnosti. Aplikace běží přímo na adaptéru, který komunikuje se senzory a akčními členy. Její grafický výstup je možné zobrazit přes ...
 • Vlastní 3D tiskárna 

  Mošner, Ladislav
  Tato práce se zabývá tématem 3D tisku. Hlavním cílem bylo vytvoření reálné tiskárny s tuhou konstrukcí snižující vliv vůlí na přesnost a kvalitu tisku. Návrh 3D tiskárny a jejích částí zaznamenal značné ovlivnění projektem ...