Now showing items 265-284 of 297

 • Univerzální nástroj pro dekompresi spustitelných souborů 

  Milkovič, Marek
  Komprese spustitelných souborů je proces komprese dat a kódu za účelem zmenšení velikosti nebo ochrany těchto souborů. Chování komprimovaného spustitelného souboru je těžké analyzovat, proto musí být takovýto soubor nejprve ...
 • Univerzální rezervační systém v cloudu 

  Bulín, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací univerzálního rezervačního systému v cloudu. Velkou část této práce tvoří přehled poskytovatelů cloudu a již existujících rezervačních systémů. Dále se práce zabývá ...
 • Určení orientace hlavy na fotografii 

  Szentandrási, Tamás
  Cílem této práce bylo naplánování a implementace systémů realizujúcí určení orientace hlavy pomocí Random Forestů na fotografií. V práci je použitá verze Random Forestů, používá Fisher Linear Discriminant Analysis pro ...
 • Uživatelské rozhraní aplikace pro výuku českého jazyka pro cizince 

  Tran, Thi Hang
  Cílem této práce je vytvořit efektivní grafické uživatelské rozhraní pro výuku českého jazyka pro cizince. Práce přistupuje k problému učení českého jazyka pro cizince jinak, než jak je koncipována výuka češtiny pro české ...
 • Uživatelské rozhraní pro řízení robota při uchopování objektů 

  Manďák, Roman
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací uživatelského rozhraní pro řízení robota při uchopení objektů. Poskytuje dva módy ovládání ramene pro jednoduché a složité úkoly uchopení. V práci je využito a porovnáno ...
 • Video editor sportovních záznamů 

  Janoušek, Martin
  Tato práce se zabývá tvorbou video editoru pro mobilní zařízení s operačním systémem Android. Je zde představen operační systém Android a další použité technologie, včetně knihovny Ing. Tomáše Slavotínka, která je využita ...
 • Virtuální botanický herbář s podporou výuky 

  Semmler, Jiří
  Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací webového informačního systému pro správu virtuálního herbáře v prostřední střední školy. Stávající služby na trhu nenabízí žádnou variantu, kde by mohli studenti ...
 • Virtuální klávesnice pomocí Leap Motion 

  Mejía, Santiago
  Tato práce se zabírá nalezením nejvhodnějšího způsobu zadávání textu pomocí senzoru Leap Motion. K vyzkoušení různých způsobů slouží testové prostředí. Testové prostředí obsahuje dva způsoby zadávání znaků s využitím senzoru ...
 • Vizualizace elektrických signálů mozku 

  Ševčík, Ivan
  EEG je neinvazivní metoda pro měření mozkové aktivity, která poskytuje důležitý náhled do činnosti lidského mozku. Tato práce prezentuje aplikaci, která slouží jako vizuálni nástroj pro analýzu EEG dat. Koncept aplikace ...
 • Vizualizace informací v inteligentní domácnosti 

  Sakin, Martin
  Tato práce popisuje návrh a implementaci grafické aplikace zobrazující stav inteligentní domácnosti. Aplikace běží přímo na adaptéru, který komunikuje se senzory a akčními členy. Její grafický výstup je možné zobrazit přes ...
 • Vlastní 3D tiskárna 

  Mošner, Ladislav
  Tato práce se zabývá tématem 3D tisku. Hlavním cílem bylo vytvoření reálné tiskárny s tuhou konstrukcí snižující vliv vůlí na přesnost a kvalitu tisku. Návrh 3D tiskárny a jejích částí zaznamenal značné ovlivnění projektem ...
 • Vyhledávání duplicitních textů 

  Pekař, Tomáš
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat systém pro vyhledávání duplicitních textů. Výsledná aplikace by měla umět dokumenty indexovat a také je v indexu vyhledávat. V naší práci se zabýváme předzpracováním dokumentů, ...
 • Vyhledávání fotografií v databázi podle příkladu 

  Dobrotka, Matúš
  Táto práce se zabývá vyhledáváním fotografií v databázi podle příkladu. Práce byla vytvo\-ře\-na s cílem vyvinout aplikaci, která bude porovnávat různé přístupy vyhledávání fotografií v databázi. Jedná se o základní přístup, ...
 • Vyhodnocení úspěšnosti detekce objektů v obraze 

  Černošek, Bedřich
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout způsob vyhodnocení úspěšnosti detekce objektů v obraze. Výsledkem této práce bylo vytvořit program, který na vhodném příkladu provede vyhodnocení úspěšnosti detekce objektů a ...
 • Vysílání video streamu na Windows Phone 

  Jež, Adam
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh a realizace aplikace pro mobilní systém Windows Phone, která bude schopna vysílat multimediální tok z kamery mobilního zařízení prostřednictvím paketové sítě. Pro navázání spojení ...
 • Vytvoření modelů procesorů pomocí ADL jazyka 

  Steinhauser, Dominik
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření modelů dvou procesoru Tensilica Xtensa a Sparc Leon na instrukční úrovni. Modely byly implementovány v ADL jazyku CodAL. Vývoj simulace a testování probíhalo ve vývojovém prostředí ...
 • Využití správy verze softwaru v Linuxových kontejnerech 

  Růžička, Adam
  Cílem této práce je analyzovat požadavky a navrhnout řešení pro využití projektu s otevřeným zdrojovým kódem Katello pro správu softwaru nainstalovaného na obrazech aplikace Docker. Nejprve je diskutováno srovnání ...
 • Výběr a návrh systému pro týmovou spolupráci a správu úkolů 

  Vídeňský, František
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou projektového řízení a návrhem webové aplikace pro jeho podporu. Nejprve je vysvětlena teorie projektového řízení, největší důraz je kladen na řízení času. Následuje analýza ...
 • Výpočet hloubkové mapy ze stereo kamery 

  Berek, Daniel
  Tato práce je věnována problému stereo vidění a 3D rekonstrukce ze stereo obrazu. Prostorové vnímaní je realizován pomocí hloubkové mapy, k jejímu vytvoření se využívá disparitní mapa. Cílem této práce je vytvořit aplikaci ...
 • Vývoj multiplatformní hry využívající pružná tělesa 

  Basovník, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je popsat proces vývoje her, následně navrhnout dvourozměrnou hru využívající pružná tělesa jako zábavný herní prvek a implementovat ji pomocí vhodných nástrojů, které zajistí její funkčnost ...