Now showing items 283-295 of 295

 • Webové rozhraní pro správu databáze Caché 

  Valena, Pavel
  Úkolem této bakalářské práce je vytvořit webové rozhraní pro správu databáze Caché, které bude umožňovat přehledně a logicky zobrazovat obsah databáze, provádět změny v databázi, správu uživatelů a databází. Práce obsahuje ...
 • Webový herní portál 

  Kubíček, Martin
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a přestavbě již existujícího systému webového portálu ImmortalFighters. Detailně je analyzován stávající systém za účelem odstranění chyb už v samotném počátku návrhu přestavby. V ...
 • Webový nástroj pro párový test obrázků 

  Ševčík, Vít
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření internetové aplikace pro experimentální vyhodnocení multimediálních dat (obrazu a videa) pomocí párového testování. V práci jsou popsány další psychofyzikální metody pro experimenty, ...
 • Webový portál pro privátní půjčovnu rodinného vybavení 

  Spilka, David
  Tato práce se zabývá návrhem a vývojem webového portálu s názvem Privátní půjčovna rodinného vybavení. Na portálu je uživatelům umožněno nabízet věci, které jsou ochotni vypůjčit ostatním uživatelům v rámci skupin. Uživatelé ...
 • Webový portál pro správu konzultačních schůzek 

  Balcar, Juraj
  Systém pre správu konzultácií slúži pre ľudí, ktorí si chcú rezervovať rôzne termíny u doktora, konzultanta alebo manažéra, ale aj pre ľudí, ktorí chcú poskytovať konzultačné alebo ordinačné hodiny. Cieľom bolo spojenie ...
 • Windows 8 aplikace pro prezentaci dat z webového API 

  Kalus, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace Windows 8 aplikace pro prezentaci dat z webového API. Přenesená data jsou pro uživatele citlivá a je zde kladen důraz na autorizaci a bezpečnost. Data jsou zobrazována v ...
 • Zásobníkové systémy a syntaktická analýza založená na nich 

  Křesťan, Zdeněk
  Tato práce je zaměřena na využití hlubokého zásobníkového automatu v syntaktické analýze, který svou sílou přesahuje sílu bezkontextových gramatik. Zavádí modifikaci algoritmu prediktivní syntaktické analýzy řízené LL ...
 • Získávání citlivých informací z FAT32 

  Križan, Lukáš
  Cílem této práce bylo vytvořit aplikaci pracující se souborovým systémem FAT32, ve kterém vyhledá požadované soubory a obnoví je. Následně z těchto souborů získá citlivé informace. Nejprve jsou popsány principy FAT32 a ...
 • Zobrazení scény pomocí hlubokých stínových map 

  Hypský, Jan
  V počítačové grafice je vykreslování stínů problematické. Aplikace vyžadují volbu vhodného osvětlení a metody stínování s ohledem na rychlost a kvalitu zobrazení. Tato práce je zaměřena na vykreslování stínů a odstranění ...
 • Zpětný překladač bajtkódu jazyka Java 

  Hřibal, Jaromír
  První část této bakalářské práce se zabývá základními principy virtuálního stroje jazyka Java a detailněji se věnuje jeho instrukční sadě a formátu . class souborů, dohromady známých jako bajtkód . Následující část prezentuje ...
 • Zpěvník pro mobilní zařízení s pokročilými funkcemi 

  Komárek, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem, implementací, vydáním a propagací aplikace zpěvníku pro operační systém Android. Největší důraz je kladen na schopnost aplikace přizpůsobit texty písní tak, aby byly velmi dobře čitelné i na ...
 • Živé panorama 

  Jalůvková, Lenka
  Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu živých panoramat. Jedná se o inovativní reprezentaci dat ze streamujících kamer. Vstupem je video ze streamujících kamer, výstupem je také stream - panorama neustále se překreslující ...