Now showing items 179-198 of 297

 • Prednasky.com - vytvoření frameworku pro automatické zpracování dat 

  Kalfus, Jan
  Tato bakalářská práce řeší návrh a realizaci frameworku v jazyce Python pro automatické zpracování multimediálních dat. Vytvořený framework umožňuje dekomponovat úpravy na jednotlivé atomické úlohy, které mohou být spuštěny ...
 • Problém obchodního cestujícího 

  Šůstek, Martin
  Práce se zaměřuje na úpravu známých postupů ACO a GA s ohledem na zvyšování efektivity nalézaných řešení. Jsou zde prezentovány dva nové přístupy pro řešení TSP. Pomocí jednoho z nich lze také vytvořit počáteční populaci ...
 • Proces zvýšení uživatelské spokojenosti internetového portálu 

  Henek, Ondřej
  Cílem mé práce bylo zlepšit uživatelský prožitek internetového portálu pro sdílení studijních materiálů, jehož uživatelé nebyli se službou zcela spokojeni. Po studiu tématu uživatelského prožitku jsem provedl průzkum pomocí ...
 • Profilování dat pomocí IPFIX mediátoru 

  Kozubík, Michal
  Tato práce se zabývá profilováním síťových dat pomocí IPFIX mediátoru. Hlavní úlohou je efektivní filtrování dat a konfigurovatelná správa profilů. Pro IPFIX mediátor dosud neexistuje řešení, které by tuto funkcionalitu ...
 • Program pro výuku cizích jazyků pro mobilní zařízení 

  Janča, David
  Bakalářská práce se zabývá vývojem výukové aplikace cizích jazyků pro mobilní zařízení, která vyučuje fráze a slova pomocí účinného adaptivního algoritmu. Výukový algoritmus se přizpůsobuje uživateli využitím informací z ...
 • Programové vybavení pro vícejednotkovou bezdrátovou sportovní časomíru 

  Gál, David
  Tato práce se zabývá návrhem a následnou realizací programového vybavení pro vícejednotkovou bezdrátovou sportovní časomíru. Použitý hardware vychází z jiné bakalářské práce a je složen z řídící, primární jednotky, a ...
 • Prohlížeč fotografií s Leap Motion 

  Sanitrák, Michal
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a vytvořit aplikaci prohlížeče fotografií, který je možno ovládat pomocí gest rukou s využitím senzoru Leap Motion. Aplikace byla implementována v programovacím jazyce Java s ...
 • Promítané uživatelské rozhraní - desková hra 

  Vizina, Petr
  Tato práce se zabývá studií možností a použití promítaných uživatelských rozhraní, jež jsou založeny na systému kamera-projektor. Cílem je vytvoření funkční aplikace, využívající pro zobrazení uživatelského rozhraní projektor ...
 • Propojovací systém paralelních ALU pro numerickou integraci 

  Sekaninová, Michaela
  Práce se zabývá vytvořením propojovacího systému numerických integrátorů. Obsahem práce je seznámení s propojovacími sítěmi a výpočtem diferenciálních rovnic za použití Taylorovy řady. Součástí praktické části je návrh a ...
 • Prostředí pro testování mobilní aplikace inteligentní domácnost 

  Kůrová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací vhodného způsobu testování mobilní aplikace sloužící pro vzdálené ovládání inteligentní domácnosti vyvíjené v rámci projektu Internet of Things na FIT VUT. Hlavním cílem ...
 • Protinárazový systém kvadrokoptéry pomocí sady sonarů 

  Hrazdil, Radim
  Tato bakalářské práce se zabývá osazením kvadrokoptéry ultrazvukovými senzory, jejich připojením k mikrokontroléru Arduino Micro a implementací ovladače pro řízení sonarů. Je navržena a implementována demonstrační aplikace ...
 • Prototyp bezkontaktního hudebního nástroje 

  Pilný, Tomáš
  V práci je popsána motivace k vytvoření bezkontaktního hudebního nástroje jako platformy pro živou tvorbu hudby. Práce obsahuje přehled existujících elektronických hudebních nástrojů. Dále je popsán postup návrhu a ...
 • Přednášky na cesty - konverze záznamu přednášky do e-book formátu 

  Adamec, Martin
  Tato práce se zabývá převodem záznamu přednášky, uloženém v XML souboru, do formátu EPUB verze 3.0. Výsledný soubor obsahuje přednášené snímky, které jsou doplněny zvukovým výkladem přednášejícího. Řešení je implementováno ...
 • Přednášky na cesty: Android app pro off-line prohlížení přednášek na FIT 

  Koudelka, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá návrhem, tvorbou a implementací aplikace pro operační systém Android. Tato aplikace má plnit funkci stahování a offline přehrávání záznamů přednášek. Během samotného přehrávání je k dispozici ...
 • Překladač jazyka stavového diagramu do jazyka CHILL 

  Goldmannová, Zuzana
  Tato práce se zabývá gramatikou existujícího proprietárního jazyka stavových diagramů, který se používá k modelaci stavových automatů použitých v pobočkových ústřednách. Cílem práce byla analýza gramatiky a stávajícího ...
 • Překladač jazyka VHDL pro potřeby formální verifikace 

  Matyáš, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat překladač, který umožňuje převod popisu hardware z jazyka VHDL do grafové reprezentace v jazyce VAM (Variable Assignment Language). Program je určen pro potřeby ...
 • Přenos a zálohování textových zpráv 

  Černý, František
  Předmětem této bakalářská práce je dvojce kooperujících aplikací pro zálohu, obnovu a prohlížení SMS zpráv. První z implementovaných aplikací určená pro operační systém Android provádí zálohu a obnovu SMS zpráv za pomocí ...
 • Případ užití procesu BDD v testování aplikací v PHP 

  Kudaiberdiyeva, Farida
  Bakalářská práce je zaměřena na odhalení hlavních výhod a nevýhod použití chováním řízeného vývoje softwarovými firmami jak v České Republice, tak i v zahraničí. Věnuje se odlišnostem a mezerám v tomto přístupu testování ...