Now showing items 203-222 of 295

 • Rekurzivní IPC síťová architektura: Analýza a modelování připojení k síti 

  Jeřábek, Kamil
  Tato práce se zabývá analýzou připojení nového člena k síti a začlenením této fáze do modelu Rekurzivní IPC síťové architektury (RINA) vyvíjené v simulačním prostředí OMNeT++. V této práci je obecně popsána architektura ...
 • Robotické zrcadlo 

  Vopálenský, Radek
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat modul, pomocí kterého robotická platforma PR2 opakuje pohyby člověka stojícího před ní. Uživatelův pohyb je snímán pomocí Kinectu a detekován pomocí sledování kosterního modelu. ...
 • Robotický nákupní košík 

  Krzeminský, Juraj
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementaci řídicí jednotky pro robotický nákupní košík. Ten má za úkol sledovat vybranou osobu po nákupním středisku a plnit roli nosiče tašek. V textu jsou popsány základní ...
 • Rozhraní pro hry s dataprojektorem a Leap Motion 

  Tomeček, Adam
  Tato práce se zabývá tvorbou herního rozhraní pro dataprojektor a snímač pohybu dlaní Leap Motion. Popisuje princip mapování obrazu na objekty a různé druhy mapování a jejichy využití. Praktická část se zabývá návrhem ...
 • Rozhraní pro hry s dataprojektorem a Leap Motion 

  Holcner, Jonáš
  Cílém této práce je navrhnout herní uživatelské rozhraní a hru využívající potenciálu zařízení Leap Motion v kombinaci s promítaným obrazem dataprojektoru. Součástí práce je kalibrace projektoru, za pomocí které je možné ...
 • Rozhraní pro tvorbu herních agentů v prostředí Jason 

  Rusnák, Jakub
  Práce se zabývá tvorbou rozhraní pro vytváření agentů v jazyce Jason pro hru Unreal Tournament 2004. Čtenář se seznámí s teorií agentních systémů, s hrou Unreal Tournament a prostředím GameBots. V práci je popsán návrh ...
 • Rozpoznání figur na šachovnici z fotografie na mobilním zařízení 

  Tábi, Roman
  Tato práce řeši mobilní aplikaci vytvořenou pro platformu Android, která rozpoznává figury z fotografie šachovnice. Aplikace vybere z galerie zařízení fotografii, kterou pak spracuje a určí obsah jednotlivých políček, tedy ...
 • Rozpoznání plagiátů zdrojového kódu v jazyce PHP 

  Krpec, Ondřej
  Cílem této práce je vytvořit systém určený k detekci plagiátorství ve studentských projektech napsaných v jazyce PHP. Za plagiátorství lze považovat úmyslné kopírování cizího kódu, případně jeho transformací a jeho vydávání ...
 • Rozpoznávání akordů 

  Soudek, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit aplikaci, která bude v reálném čase analyzovat signál, pocházející z elektrické nebo akustické kytary, a bude rozpoznávat, jaký akord nebo tón uživatel hraje, případně akord tomu ...
 • Rozpoznávání karet v systému Android 

  Klusoň, Martin
  Práce se zabývá návrhem aplikace pro mobilní operační systém Android. Aplikace rozpoznává v obraze z kamery zařízení hrací karty a jejich hodnoty. Ulehčuje tím sčítání bodů ve hře Žolíky. Rozpoznávání je řešeno kombinací ...
 • Rozšířená realita na mobilním zařízení 

  Valenta, Marek
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která umožňuje rozšířit realitu pomocí mříže jako hrací plochu pro hru. Hra by měla spočívat v pokládání bloků na tuto plochu. Jsou zde rozebrány možnosti rozšířené ...
 • Rozšířená realita nad obrazem ze stacionární kamery 

  Tinka, Jan
  Tato práce se venuje konceptu rozšírené reality nad obrazem ze stacionární kamery a jejím cílem je nabídnout prototyp interaktivního editoru, díky kterému je možné ve scéne vytváret virtuální objekty, jako kompenzaci ...
 • Rozšířená verze programovacího jazyka Brainfuck a její interpret 

  Fiala, Marcel
  Autor v této práci analyzuje nedostatky v návrhu programovacího jazyka Brainfuck v kontextu jeho použitelnosti a udržovatelnosti, pro které dále navrhuje řešení v podobě rozšíření původního jazyka. Toto rozšíření následně ...
 • Rozšířené funkce honeypotů 

  Soóky, Peter
  Bakalářska práce pod názvem Rozšířené funkce honeypotů je zaměřena na vývoj bezpečnostních systémů určitých typů nazvaných honeypoty. Po představení principů technik honeypotů se zabýva s výhodami ich používaní v porovnaní ...
 • Rozšíření podpory UNICODE pro základní GNU nástroje 

  Oprala, Ondrej
  Tato práce řeší problém chybějící podpory pro správné zpracováni Unicode vstupu v programech projektu coreutils. Podpora byla implementována pro programy cut, expand, fmt, fold, paste a unexpand. Implementace byla provedena ...
 • Rozšíření programovacího jazyka C a jeho překladače 

  Opatřil, Petr
  Tématem bakalářské práce je návrh a realizace nového programovacího jazyka C+, implementovaného jako rozšíření programovacího jazyka C. Mimo to je provedeno srovnání vybraných populárních jazyků a vysvětleny přednosti a ...
 • Rychlá rekonstrukce fotoakustických obrazů 

  Kukliš, Filip
  Schopnost rekonstrukce fotoakustických obrazů je důležitým předpokladem pro studium měkkých tkaniv, nebo vaskulárního a lymfatického systému v malém prostoru a ve vysokém rozlišení. V současné době řešení vyžaduje enormní ...
 • Rychlá rekonstrukce obrazu tkání s využítím grafické karty 

  Kadlubiak, Kristián
  Fotoakustická spektroskopie je jedna z nejmodernějších zobrazovacích metod a nachází uplatnění ve vědních oborech jako je medicína, biochemie, materiálová technologie a mnoho dalších. Díky svým vlastnostem je fotoakustická ...
 • Rychlé dotazování nad metadaty jazyka Java 

  Faltýn, Vladimír
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a vytvořit jazyk pro dotazování nad metadaty jazyka Java. Metadata získáme dekompilátorem Procyon. Získaná metadata uložíme do grafové databáze Titan. Pro práci s Titanem použijeme ...
 • Řízení a stabilizace polohy malého létajícího drona 

  Martinec, Adrián
  Tato práce řeší stavbu a zprovoznění drone v podobě letadla, řízeného autopilotem. Zvolený problém jsem vyřešil pomocí teorie letu a regulátorů z oblasti automatizace. V práci jsem vytvořil fungující řešení, ale kvůli ...