Now showing items 219-238 of 297

 • Rozšíření programovacího jazyka C a jeho překladače 

  Opatřil, Petr
  Tématem bakalářské práce je návrh a realizace nového programovacího jazyka C+, implementovaného jako rozšíření programovacího jazyka C. Mimo to je provedeno srovnání vybraných populárních jazyků a vysvětleny přednosti a ...
 • Rychlá rekonstrukce fotoakustických obrazů 

  Kukliš, Filip
  Schopnost rekonstrukce fotoakustických obrazů je důležitým předpokladem pro studium měkkých tkaniv, nebo vaskulárního a lymfatického systému v malém prostoru a ve vysokém rozlišení. V současné době řešení vyžaduje enormní ...
 • Rychlá rekonstrukce obrazu tkání s využítím grafické karty 

  Kadlubiak, Kristián
  Fotoakustická spektroskopie je jedna z nejmodernějších zobrazovacích metod a nachází uplatnění ve vědních oborech jako je medicína, biochemie, materiálová technologie a mnoho dalších. Díky svým vlastnostem je fotoakustická ...
 • Rychlé dotazování nad metadaty jazyka Java 

  Faltýn, Vladimír
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a vytvořit jazyk pro dotazování nad metadaty jazyka Java. Metadata získáme dekompilátorem Procyon. Získaná metadata uložíme do grafové databáze Titan. Pro práci s Titanem použijeme ...
 • Řízení a stabilizace polohy malého létajícího drona 

  Martinec, Adrián
  Tato práce řeší stavbu a zprovoznění drone v podobě letadla, řízeného autopilotem. Zvolený problém jsem vyřešil pomocí teorie letu a regulátorů z oblasti automatizace. V práci jsem vytvořil fungující řešení, ale kvůli ...
 • Sada příkladů pro demonstraci práce s nástrojem Questa inFact 

  Fodor, Dušan
  Táto bakalárska práca sa zaoberá prezentáciou práce s platformou Questa inFact od spoločnosti Mentor Graphics pri verifikácii integrovaných obvodov. V úvode približuje teóriu z oblasti verifikácie a približuje niektoré ...
 • Sběr statistik o pohybu uživatelů 

  Hanák, Jan
  Cílem této bakalářské práce je popsat tvorbu mobilní aplikace pro platformu Android pracující s geolokací a vytvořit funkční webovou serverovou aplikaci umožnující pomocí webového rozhraní vytvářet data pro klientskou ...
 • SDR přijímač pro pásmo do 40 MHz 

  Vorba, Filip
  Tato práce se zabývá popisem konceptů SDR (Software Defined Radio) a zejména návrhem a realizací tohoto typu přijímače pro pásmo do 40 MHz.
 • Server pro inteligentní domácnost 

  Blaho, Matúš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace serveru pro systém inteligentní domácnosti, která slouží na komunikaci se vstupním bodem  domácnosti. Návrh a implementace se soustředí zejména na optimalizaci výkonu. ...
 • Sémantická podobnost textů 

  Bradáč, Václav
  Tato práce se zabývá problematikou určování sémantické podobnosti textů se zaměřením na škálovatelnost. Součástí zpracování je teoretický přehled nástrojů pro implementaci systému na testovaných datech. Testovaný korpus ...
 • Shadow Mapping: filtrace stínů v OpenGL 

  Brída, Ján
  Obsah této bakalářské práce pojednává o generování a způsobech filtrování stínů v 3D aplikacích. Popisuje možnosti potlačení jevu diskretizace některými technikami a dokumentuje artefakty pro ně typické. Čtenář se v něm ...
 • Shlukování slov podle významu 

  Haljuk, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá sémantickou podobností slov. Popisuje návrh a implementaci systému, který vyhledává nejpodobnější slova a určuje sémantickou podobnost vět. Systém využívá model Word2Vec z knihovny GenSim . ...
 • Simulátor 3D tiskárny 

  Čillo, Vladimír
  Tato bakalářská práce se zabýva návrhem a implementací simulátoru 3D tiskárny v jazyce C++ s využitím knihovny Qt. Simulátor předpokládá tiskárnu založenou na nejrozšířenější metodě 3D tisku - Fused Deposition Modeling. ...
 • Simulátor komplexního splátkového kalendáře 

  Veselý, Michal
  Tato práce se zabývá vztahy z oblasti finanční matematiky týkající se poskytování spotřebitelských a hotovostních úvěrů. Práce se zaměřuje především na problematiku různých typů splácení, úročení a generování splátkových ...
 • Skladová evidence s napojením elektronického obchodu 

  Farník, Filip
  Tato Bakalářská práce se zabývá seznámením s problematikou skladové evidence, analyzováním evidovaných dat a probíhajících procesů ve firmě Knihy&Škola. Dále navrhnutím vhodného datového modelu a implementaci informačního ...
 • Skládání HDR obrazu z více snímků 

  Raszka, Aleš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou nízkého dynamického rozsahu fotoaparátů. Tento problém je řešen metodou skládání více snímků s různou expozicí do výsledného HDR snímku. Součástí práce je také představení další ...
 • Skriptovací jazyk pro zpracování obrazu 

  Crlík, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi skriptovacích jazyků a jejich druhů. Konkrétně pak návrhu takového jazyka pro obor zpracování obrazů. Cílem bylo vytvoření jazyka, který je malý, ale lehce použitelný. Cílem bylo ...
 • Sociální síť pro dotazníkové průzkumy 

  Huvar, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat aplikaci pomocí experimentální knihovny CloudKit. Tato aplikace bude sloužit jako sociální síť pro komunitu zadavatelů a respondentů dotazníkových průzkumů. ...
 • Software pro korektury textů 

  Kadlčíková, Hana
  Cílem práce bylo navrhnout a realizovat uživatelsky přívětivou aplikaci speciálně pro tvorbu korektur textů podobným způsobem jako při opravování na papíru. Výsledkem je aplikace, která mimo jiné nabízí korekturní značky ...
 • Sportovní asistent pro platformu iOS 

  Fišer, Jakub
  Cílem této práce bylo vytvořit mobilní aplikaci pro platformu iOS, která by sloužila k zaznamenávání veškeré sportovní činnosti člověka. Aplikace umí zaznamenat pohyb člověka pomocí GPS nebo počítat jeho cviky manuálně, ...