Now showing items 243-262 of 295

 • Strategická hra v multi-agentním prostředí Jason 

  Vais, Roman
  Práce se zabývá umělou inteligencí využívanou v~oblasti počítačových her, zejména pak tzv. strategií v~reálném čase, a implementuje rozšíření pro jednu z~těchto her. Analyzuje možnosti využití přístupu multi-agentních ...
 • Strategie herních systémů 

  Švestka, Marek
  Obsahem této práce je reprezentace chování umělé inteligence v počítačových hrách. Cílem bylo najít vhodné metody k její interpretaci. Tato problematika byla vyřešena implementací " map", což jsou n-rozměrné matice nesoucí ...
 • Strojové učení pro odvozování modelů formálních jazyků 

  Bardonek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá odvozováním modelů formálních jazyků. Jedná se o vědní disciplínu na poli výzkumu umělé inteligence. Cílem je vytvořit aplikaci umožňující automatické vytvoření modelu, v podobě konečného ...
 • Syntaktická analýza založená na gramatických a automatových systémech 

  Šoustar, Jakub
  Tato práce se zabývá syntaktickou analýzou s využitím systémů paralelně komunikujících zásobníkových automatů. Zejména se zaměřuje na dopady nedeterminismu v jednotlivých komponentách na celý systém. Také je představen ...
 • Syntaktická analýza založená na regulovaných gramatikách 

  Vaníček, Luboš
  Tato práce se zabývá regulovanými gramatikami. Popisuje vlastnosti různých druhů regulovaných gramatik a srovnává je. Ke srovnání využívá příklady postavené na kontextových jazycích. Práce se nejvíce zaměřuje na programované ...
 • Syntaktická analýza založená na stavových gramatikách 

  Novotný, Miroslav
  Tato práce se zabývá syntaktickou analýzou založenou na stavových gramatikách. Cílem je vytvořit program schopný načíst gramatiku ze vstupního souboru. Na základě této gramatiky vytvořit LL tabulku a následně i provést ...
 • Systém pro import fotografií 

  Pučálka, Martin
  Cílem této práce bylo vytvořit samostatnou aplikaci pro import fotografií s funkcí pro vyhledání snímků, které se již v počítači nachází. Díky této funkci mohou být již archivované snímky při dalším importu vynechány. ...
 • Systém pro kontrolu přístupových bodů 

  Stodůlka, Daniel
  Úkolem této práce je navrhnout a implementovat systém pro kontrolu přístupových bodů a zajistit jeho vzdálenou správu. Celý systém se skládá ze tří částí - řídícího program,webového klienta a server systému sdružujícího ...
 • Systém pro programování výukového kitu Minerva 

  Dohnal, Michal
  Teoretická část této práce se zabývá koncepty a rozhraními využívanými pro programování mikrokontrolérů (MCU) a rekonfiguraci programovatelných hradlových polí (FPGA) s užším zaměřením na ty z nich, které jsou dostupné pro ...
 • Systém pro vyhledávání a výběry relevantních článků z Wikipedie podle tématu 

  Suchý, Ondřej
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat systém, který umožní výběr tematicky zaměřených článků z Wikipedie za účelem úspory místa při jejím offline uložení. Řešení tohoto problému je dosaženo s využitím metod spadajících ...
 • Systém pro záznam a vyhodnocování dat z GPS 

  Žáčik, Šimon
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webového systému pro vyhodnocování výsledků a sledování průběhu športových soutěží na základe údajů GPS. Získání GPS dat je možné použitím mobilné aplikace pro platformu ...
 • Tajmlajn.cz - webová služba pro plánování dosažení cíle 

  Dovičovič, Michal
  Cílem této práce je návrh a realizace webové aplikace, která slouží k plánování a vede k dosažení cílů. Aplikace umožňuje vyhledávání přátel v této službě a vzájemné podporování na základě úspěchů. Dále mohou uživatelé ...
 • Testování vícevláknových programů pomocí šumu 

  Kotyz, Jan
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření nástroje pro testování vícevláknových programů vytvořených v jazyce Python. Tento nástroj pro testování sleduje běh testovaného vícevláknového programu, pomocí instrumentace bajtkódu, ...
 • Transformace obchodní strategie v jazyce MetaLang na paralelní kód akcelerovaný superpočítačem 

  Halfar, Vítězslav
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat softwarový systém - MetaTester, který se zabývá testováním a optimalizacemi nastavení automatizovaných obchodních systémů vytvořených pro platformu MetaTrader 4. ...
 • Transformace popisu procesoru v jazyce CodAL do struktur SystemC 

  Ondruš, Tomáš
  Cílem této práce je vytvořit generátor simulátorů a hardwarové reprezentace aplikačne specifických procesorů v jazyce SystemC. Prvním úkolem je vytvořit zapouzdřující vrstvu kompatibilní se SystemC TLM 2.0, která zapouzdřuje ...
 • Třicetidenní výzva 

  Přibylová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace, jejíž úkol je pomoci uživatelům bojovat s prokrastinací a dosahováním jejich cílů za pomoci třicetidenních výzev. Práce seznamuje čtenáře s problematikou ...
 • Tvorba ovladačů zařízení pod systémy Linux a Windows 

  Sznapka, Jakub
  Práce se zabývá návrhem a implementací USB ovladače a klíče třídy HID pro mikrokontrolér MC9S08JM60. Popisuje se zde jak teoretická část nezbytná pro návrh, tak i implementace s ukázky kódu a obrázky pro lepší ilustraci. ...
 • Tvorba panoramatických fotografií 

  Dospiva, Filip
  Tato práce obsahuje srovnání přístupů pro implementaci tvorby panoramatických fotografií. Jsou zde rozebrány dílčí kroky tvorby panoramat a metody přístupu, které jsou pro tyto kroky používané. Je zde vytvořen náhled nad ...
 • Tvorba spolehlivostních modelů pro pokročilé číslicové systémy 

  Wanka, Mario
  Cílem této práce je simulovat vliv spolehlivosti obvodů detekujících chybu u komponent pokročilých digitálních systémů. Prvně je definována spolehlivost a skutečnosti s ní související a jsou představeny Markovské modely. ...
 • Tvorba vlastnich map z podkladu OSM - offline 

  Hnilica, Přemek
  Cílem této práce je nabídnout čtenáři ucelený přehled o možnostech zpracování mapových dat z projektu OpenStreetMap, představit jednotlivé kroky při tvorbě off-line mapy a popsat jejich výhody a nevýhody. Následně zvolit ...