Now showing items 95-114 of 295

 • Interaktivní simulátor pro grafy toku dat 

  Kovařík, David
  Grafy toku dat jsou často používány při návrhu hardware. Jsou však vhodné také pro provádění hlubších analýz návrhů (např. funkční a formální verifikace). Simulátor prezentovaný v této práci vzniká jako podpůrný nástroj ...
 • Internetový portál pro obchod s lokálními potravinami 

  Buba, Vojtěch
  Cílem této práce je návrh uživatelského rozhraní pro zprostředkováni prodeje lokálních potravin. Tento problém je řešen vytvořením webové služby založené na geolokaci a patřičného uživatelského rozhraní. Vytvořené řešení ...
 • Kartézské genetické programování v evolučním umění 

  Veselý, Pavel
  Tato práce se zabývá využitím kartézského genetického programování (CGP) v evolučním umění (EvoArt). Text předkládá úvod do problematiky. Dále se zaměřuje na proces návrhu, implementace a testování nové metody, jak CGP v ...
 • Klasifikace DNA sekvence 

  Heczková, Petra
  Práce se zabývá klasifikací DNA sekvencí. V první části jsou shrnuty informace o existujících metodách a jejich vlastnostech. V druhé části je popsána implementace a experimenty. Průměrná sensitivita metody byla 65% a ...
 • Klient pro zobrazování informací z informačního systému FIT 

  Pelikán, Jakub
  Cílem bakalářské práce je vytvořit grafickou aplikaci v programovacím jazyce Python 3, která bude studentům Fakulty informačních technologií VUT v Brně přehledně zobrazovat informace o zapsaných předmětech a automaticky ...
 • Klientská aplikace pro službu vyhledávání a řešení shody zdrojových kódů 

  Knapek, Petr
  Plagiátorství a shody ve zdrojových kódech jsou v dnešní době narůstajícím problémem. Cílem této práce je zhodnocení služby Protex od společnosti Black Duck Software, Inc. a jejího uživatelského rozhraní. Na základě tohoto ...
 • Knihovna pro komunikaci mikrokontroleru Kinetis K60 s SD kartou 

  Nemček, Oliver
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a sestavit knihovnu pro komunikaci s SD kartou. Platforma, pro kterou je knihovna určená, je vývojová deska osazená mikrokontrolorem Kinetis K60 od společnosti Freescale. Knihovna ...
 • Knihovna pro rychlé zpracování síťových dat 

  Vokráčko, Lukáš
  Tato práce se zabývá časově kritickými operacemi v oblasti počítačových sítích a zahrnuje návrh API pro knihovnu implementující tyto operace. Mezi zpracované operace patří vyhledání nejdelšího shodného prefixu pomocí ...
 • Knihovna zdrojů a citací pro DokuWiki 

  Kubík, Jaroslav
  Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace knihovny publikací jako zásuvného modulu pro wiki systém DokuWiki. Práce obsahuje základní informace o DokuWiki a tvorbě jejich doplňků. Dále je zde rozepsána funkcionalita, ...
 • Kombinovaná syntaktická analýza založená na gramatických systémech 

  Caha, Petr
  Tato práce se zabývá kombinovanou syntaktickou analýzou založenou na gramatických systémech. Zavádí klasické modifikované metody gramatických systémů. Nejprve budou teoreticky popsané a v další části implementované v ...
 • Komiks kamera pro Android 

  Štefl, Lubomír
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace komiks kamera v reálném čase pro mobilní zařízení s operačním systémem Android. Práce popisuje základy práce s operačním systémem Android, způsob práce s ...
 • Komponenty uživatelského rozhraní v PHP 

  Kulišťák, Vojtěch
  Primárním cílem této práce je návrh a implementace komponentuživatelského rozhraní v jazyce PHP . Dále jsou zde nastíněnynejpoužívanější jazyky pro tvorbu webových aplikací.Největší pozornost je věnována jazyku Javascript ...
 • Komunikace a ovládání prvků Arduino s využitím mobilního zařízení 

  Moravec, Zbyněk
  Cílem této práce je popsat základy použití bezdrátových technologií na platformách Android a Arduino. Dále se práce zabývá návrhem a implementací knihovny pro usnadnění vzájemné komunikace těchto platforem. Tato knihovna ...
 • Komunikace s FPGA obvody pomocí DMA PL330 

  Havran, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací komunikace s FPGA pomocí obvodu PL330. Pro zvolené řešení byly implementovány dva jaderné moduly v jazyce C pro OS Linux. Tyto moduly poskytují rozhraní pro efektivní komunikaci ...
 • Komunikace USB3.0 čipu s FPGA 

  Špeťko, Matej
  SEC6NET je zkrácený název pro projekt Moderní prostředky pro boj s kybernetickou kriminalitou na Internetu nové generace. Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj prostředků monitorování síťového provozu a analýzu jeho záznamu. ...
 • Konfigurace testů v projektu Apache Camel pomocí anotací 

  Karásek, Josef
  Tato práce se zabývá převodem imperativního způsobu konfigurace testů v projektu Apache Camel na deklarativní způsob v podobě anotací. Je zde představen projekt Apache Camel s důrazem na jeho komponentu sloužící k testování ...
 • Konjunkce a disjunkce ve fuzzy logice 

  Havlena, Vojtěch
  Tato práce se věnuje triangulárním normám a jejich zobecněním - uninormám, zejména jejich transformacím pomocí jednotkové funkce, a také modelování fuzzy logické konjunkce a disjunkce na základě empirických dat. Byly ...
 • Kontrolní aplikace pro trasy KČT v OSM 

  Švaňa, Petr
  Tato práce se zabývá kontrolou turistických tras Klubu českých turistů v datech internetové mapy OpenStreetMap. Ve výsledné aplikaci má uživatel k dispozici vizualizovaná data z OpenStreetMap a implementované mechanismy ...
 • Kreslení s projektorem pomocí Leap Motion 

  Cilip, Peter
  Cílem této práce bylo navrhnout rozhraní využívajíci projektor a prostorový senzor leap motion pro aplikaci kreslení a kalibračního programu. Navrhované rozhraní implementovat v libovolném jazyce. Práce se zabýva kalibracií ...