Now showing items 1-1 of 1

  • Informační systém pro Výzkumnou skupinu diagnostika 

    Vaďura, Pavel
    Tato práce pojednává o návrhu a implementaci informačního sytému pro výzkumnou skupinu. V práci jsou popsány základní technologie pro tvorbu informačního systému, jako je PHP, PHP frameworky, MySQL a jQuery. Další část ...