Now showing items 1-1 of 1

  • Parametrický geometrický náčrtník 

    Čižmarik, Roman
    Cílem této práce je navrhnout a implementovat parametrický geometrický náčrtník. Řešení tohoto problému se skládá ze dvou částí, vytvoření knihovny základních funkcí dynamické geometrie a grafického uživatelského rozhraní. ...