Now showing items 1-1 of 1

  • Simulátor 3D tiskárny 

    Čillo, Vladimír
    Tato bakalářská práce se zabýva návrhem a implementací simulátoru 3D tiskárny v jazyce C++ s využitím knihovny Qt. Simulátor předpokládá tiskárnu založenou na nejrozšířenější metodě 3D tisku - Fused Deposition Modeling. ...