Now showing items 1-1 of 1

  • Steganografická aplikace pro mobilní zařízení 

    Beran, David
    Tato práce řeší výběr vhodné steganografické metody pro mobilní platformu a její implementaci. Vybraná byla metoda F4 a byla implementována jako aplikace Stego a její rozšíření Reveal pro zařízení se systémem iOS.